Koordiniranje sodelovanja z nevladnimi organizacijami na področju azila

V Sloveniji so na področju azila aktivne mnoge nevladne organizacije, ki izvajajo zelo različne aktivnosti. Z namenom povezovanja, izmenjave znanja in skupnega delovanja so nevladne organizacije povezane v neformalno koordinacijo, ki se redno sestaja tako med seboj kot tudi s predstavniki sektorja za azil ali širše Direktorata za upravne notranje zadeve, podaja skupne pripombe na predlagane spremembe zakonodaje ter skupno ukrepa v primerih pojava težava na področju azila. Mirovni inštitut je kot ena večjih nevladnih organizacij v Sloveniji v neformalno koordinacijo intenzivno vključen in sodeluje pri vseh pomembnejših aktivnostih na nacionalni ravni na področju azila v Sloveniji.

Vodja projekta: Neža Kogovšek Šalamon
Sodelavec na projektu: Aldo MilohnićFinancerji:

  • Open Society Institute