Razsrediščeni oziroma trans-disciplinarni pogled na Ameriko

Projekt se je osredotočal na raziskavo različnih dimenzij Združenih držav Amerike (kultura, politika, pravo, ekonomija, delo, kolektivna psihologija, … ) in njihovih vplivov na globalnem nivoju.

Kot rezultat raziskovalnega dela na projektu je decembra 2011 izšel zbornik znanstvenih besedil z naslovom Ponovna iznajdba Amerike.

Vodja projekta: Julija Magajna
Sodelavci na projektu: Dejan Milovanović, Goran Vranešević, Jan Hrvatin, Rok Kogej, Žiga Vodovnik, Blaž Kosovel, Igor Bijuklič, Mirt Komel, Kristina Egumenovska, Primož Turk in Tonči Kuzmanić