RefugeeAction III: spodbujanje integracije begunk in beguncev v družbo skozi njihovo vključitev na trg dela

Cilj projekta: Prispevati k pravični družbi, v kateri se begunci počutijo dobrodošlo in sprejeto, kot enaki.

Namen projekta:

  • z zagovorništvom povečati inkluzivnost azilnih, migracijskih in integracijskih politik ter zmanjšati togost postopkov;
  • zapolniti vrzel med potencialnimi delodajalci in begunci: s podporo in pomočjo izboljšati vključevanje beguncev na trg dela v Sloveniji;
  • dati dober zgled drugim potencialnim delodajalcem z neposrednim zaposlovanjem enega begunca/-ke kot kulturne/ga mediatorja/-ke;
  • izboljšati znanje mladih in ozaveščati splošno populacijo o vprašanju migracij (s poudarkom na strukturnih vzrokih).