Zaščita nadzorne vloge civilne družbe in novinarjev v Sloveniji

Projekt naslavlja grožnje in izzive za uresničevanje nadzorne vloge civilne družbe in novinarjev v Sloveniji s krepitvijo njihovih zmožnosti za odgovore na grožnje in izzive ter za pridobivanje javne podpore. Glavne aktivnosti vključujejo a) raziskovanje in poročanje o vzorcih  medijskega lastništva in financiranja medijev; b) raziskovanje in poročanje o napadih na novinarje in civilno družbo, s priporočili in zagovorom potrebnih sprememb na ravni politik; c) izboljšanje zmožnosti partnerjev pri projektu in drugih akterjev v civilni družbi za uporabo pravnih sredstev, strateškega komuniciranja in akcij solidarnosti pri zoperstavljanju grožnjam in napadom.Partnerji:

  • Vodja projekta: Mirovni inštitut
  • Partnerja: Društvo novinarjev Slovenija, Pod črto

Financerji:

NEF-Mreža evropskih fundacij (Program Civitates)