Spolnost srednješolcev v Sloveniji: vedenje, zdravje, stališča

Cilj raziskovalnega projekta je izpeljati prvo celovito raziskavo seksualnosti in stališč na reprezentativnem vzorcu mladostnikov v starosti 16 do 18 let. Poglobljeno zajema vse vidike seksualnega izražanja mladostnikov, ki so jih kot znanstveno najpomembnejše zaznale tuje raziskave (npr. vedenje, stališča, zdravje). Raziskava bo dala podatke, ki so pomembni za pojasnjevanje povezanosti seksualnosti mladostnikov z družbenim in kulturnim kontekstom. V praktičnem smislu bo raziskava podala veljavne informacije, na osnovi katerih bo možno oblikovati izobraževalne, zdravstvene in druge politike, relevantne za seksualnost mladostnikov.

Vodja projekta: Roman Kuhar
Sodelavci na projektu: Ivan Bernik, Valentina Hlebec, Irena Klavs in Alenka ŠvabPartnerji:

  • Fakulteta za družbene vede
  • Inštitut za varovanje zdravja

Financerji:

ARRS