Sovražni govor in populistično poustvarjanje ‘drugega’ v Evropi skozi prizmo rasizma, starosti in spola – RAGE

Projekt se ukvarja s preučevanjem populizma; s poudarkom na mladih analiziramo populistične skupine in gibanja v navezavi na rasizem, ksenofobijo, versko nestrpnost, homofobijo. Raziskujemo načine, na katere različne oblike nestrpnosti skozi konstrukcijo »drugega« postanejo del populistične agende. V državah, vključenih v projekt (Francija, Italija, Avstrija, Finska, Danska, Slovenija, Bolgarija in Velika Britanija), raziskujemo prakse in diskurze skupin, gibanj in političnih strank, ki jih lahko označimo za populistične. Posebna pozornost je namenjena preučevanju delovanja skupin in strank v online okolju; preučujemo zlasti vlogo spleta kot prostora, kjer se generira izključevanje. Nadalje pozornost posvečamo delovanju anti-rasističnih skupin in iniciativ za generiranje demokratičnega, anti-rasističnega delovanja v skupnostih in družbi nasploh.

Vodja projekta: Mojca Pajnik
Sodelavci na projektu: Iztok Šori, Ana Frank, Mojca Frelih in Roman KuharPartnerji:

  • University of Leicester, Velika Britanija
  • Univesity of Aalborg, Danska
  • University of Helsinki, Finska
  • University of Florence, Italija
  • New Bulgarian University, Bolgarija
  • University of Paris 8, Francija
  • University of Vienna, Avstrija

Financerji:

Evropska komisija, Fundamental rights and citizenship, 2013-2015