Ženske v parlamentih v srednje in vzhodno evropskih državah: Madžarska in Slovenija

Glavni namen triletnega projekta je, na osnovi raziskovalnega dela in izhajajoč iz primerjalne analize, oblikovati predloge za bolj uspešno delo žensk v parlamentu. V omenjenih državah ženske povezuje podobna preteklost (obdobje socializma in tranzicije, prehod iz enostrankarskega sistema v politični pluralizem) in podobna sedanjost (novo oblikovani parlamenti, številne stranke, majhen delež parlamentark, zelo majhen delež žensk na vodilnih političnih položajih). Vsi ti razlogi so predmet raziskave, katere namen je prispevati k izboljšanju položaja žensk, ki delajo v parlamentu.

Vodja projekta: Milica G. AntićIzvedba

Delo na projektu poteka v štirih fazah:

  1. Strokovnjakinje iz posameznih držav so na delavnici v Ljubljani (poročilo o delavnici glej spodaj) predstavile sedanji položaj žensk v parlamentu in oblikovale skupni model za kvalitativno in kvantitativno raziskovanje dela žensk v parlamentih v zadnjem parlamentarnem obdobju (19. – 21. oktober 2001). Poročilo o delavnici (19. – 21. oktober 2001) (.doc, v ang. jeziku)
  2. Strokovnjakinje so se drugič ponovno srečale na delavnici v Ljubljani, kjer so razpravljale o ugotovitvah in določile potek dela v prihodnje (14. – 16. junij 2002). Poročilo o delavnici (14. – 16. junij 2002) (.doc, v ang. jeziku)
  3. Raziskovalke bodo ugotovitve in izsledke raziskovanja marca 2003 predstavile zainteresiranim javnostim (zaposleni v državnem aparatu, predstavniki in predstavnice ženskih nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo z ženskami v politikah, predstavniki in predstavnice ženskih skupin, forumov, političnih strank). Morebitni komentarji, sugestije bodo prispevali h končni vsebini.
  4. Vsaka skupina bo pripravila strateške predloge, ki bodo objavljeni v nacionalnih jezikih, in primerjalno študijo v angleškem jeziku. Študija naj bi služila kot izobraževalno gradivo za ženske v parlamentih, na voljo bo tudi za druge zainteresirane javnosti.

Rezultati

Rezultati raziskovanja trenutnega stanja, primerjalne analize med delovanjem slovenskega in madžarskega parlamenta ter predlogi za bolj uspešno delo žensk v parlamentu sta avtorici Milica G. Antić in Gabriella Ilonszki predstavili v knjigi Women in Parliamentary Politics: Hungarian and Slovene Cases Compared. Knjiga je izšla v zbirki Politike Symposion.

Financerji: