Ksenofobija in post-socializem

Namen seminarja je bil analizirati stanje na področju ksenofobije in rasizmov, in sicer v primerjalni perspektivi v državah srednje in vzhodne Evrope, v t. i. državah post-socializma. V splošnem je projekt služil kot izobraževalni seminar za člane Skupine za spremljanje nestrpnosti z Mirovnega inštituta in za študente iz regije. Delo na seminarju je potekalo interaktivno; rezultati so bili oblikovali v smislu analize obstoječih politik (evalvacijo glej spodaj).
Tri ravni poudarkov na seminarju:
  1. Na splošno-teoretični ravni je razprava tekla o različnih formulacijah, percepcijah in razumevanjih pojmov “tuj, tujost”. Udeleženci seminarja so se spraševali, ali je prepoved ksenofobije, ksenofobnih reakcij in delovanj lahko učinkovita.
  2. Na konkretno-informativni ravni je bil projekt oblikovan kot izmenjava izkušenj in informacij v post-socialističnih državah z namenom razvoja strategij. Razprava je tekla o: oceni splošnega političnega vzdušja, javnem mnenju in množičnih medijih, pojavu novih konceptov “tujca”, ksenofobiji na ravni parlamenta in političnih strank, novih oblik ksenofobije v kontekstu Evropske unije in njene širitve.
  3. Na ravni praktičnega delovanja je skupina oblikovala mrežo, ki naj bi reagirala na različne manifestativne oblike ksenofobije v širšem mednarodnem prostoru. Predstavljala naj bi tudi prostor za oblikovanje strateških predlogov delovanja na tem področju.

Vodja projekta: Tonči KuzmanićIzvedba

Program seminarja (v ang. jeziku)
Evalvacija seminarja (.doc, v ang. jeziku)
Facilitatorka: mag. Hania Fedorowicz

Rezultati

Rezultati delavnice in strateški predlogi delovanja (.doc, v ang. jeziku)
Facilitatorka: Hania Fedorowicz, MA
Zbornik “Xenophobia and Post-socialism”, (samo v ang. jeziku, iz zbirke Politike Symposion)

Partnerji:

Skupina za spremljanje nestrpnosti na Mirovnem inštitutu

Financerji:

East East: Partnership Beyond Borders Program (Open Society Institute)