Izjave za javnost

Protestno pismo TV Sloveniji

Protestno pismo TV Sloveniji

Zadeva: protest zoper enostransko predstavitev tematike vključevanja Slovenije v zvezo Nato v oddaji Aktualno na TV Slovenija dne 16. aprila 2002

Televizija Slovenija
Odgovorni urednik informativnega programa mag. Uroš Lipušček
V. d. direktorja programov Jani Virk
Predsednik sveta RTV Slovenija dr. Janez Kocjančič

Kolodvorska 2-4
1000 Ljubljana

Ljubljana, 17. april 2002
Spoštovani,

v imenu sodelavcev Mirovnega inštituta na vas naslavljamo protest glede enostranske predstavitve tematike vključevanja Slovenije v zvezo Nato v oddaji Aktualno na TV Slovenija dne 16. aprila 2002. V enourni oddaji sta mnenja v prid članstva v zvezi Nato predstavila minister za zunanje zadeve dr. Dimitrij Rupel in minister za obrambo dr. Anton Grizold.

Ta protest ni odziv na dejstvo, da je bila oddaja zloraba novinarske forme intervjuja, ker je bilo očitno, da je novinar v oddaji prej povezovalec, ki naj omogoči ministroma, da povesta, kaj želita povedati. Veliko bolj za širšo javnost je sporno dejstvo, da sta ministra pred nekaj tedni gostovala v isti oddaji in o isti temi, le da sta bila takrat med sodelujočimi tudi dva nasprotnika članstva Slovenije v zvezi Nato. Če sta ministra od javne televizije zahtevala in dosegla, da ponovno gostujeta v oddaji brez direktnega soočanja mnenj z zagovorniki drugačnih stališč, bi se morala oddaja Aktualno 16. aprila vsaj začeti ali končati z napovedjo, da bodo v naslednji oddaji nastopili nasprotniki vključevanja v Nato. V oči bije dejstvo, da so tako novinar, kot ministra v oddaji večkrat priznali, da je javnost glede članstva Slovenije v Natu zelo razdeljena in da je po raziskavah javnega mnenja približno enako število državljanov za in proti članstvu. Vendar se ne glede na to dejstvo odgovorni na javni Televiziji Slovenija ne čutijo dolžni omogočiti ravnovpravno (v enakem obsegu, terminu, formi ipd.) predstavitev mnenj tudi tisti polovici javnega mnenja, ki zastopa drugačna stališča kakor vladna predstavnika. Na žalost in sramoto javnega RTV servisa, odgovorni na TV Slovenija nimajo ugrajenega osnovnega refleksa, da to morajo omogočiti na lastno pobudo (ne le po prostestih javnosti), in o tem še pred začetkom oddaje, kakršna je bila oddaja Aktualno 16. aprila, seznati javnost in vladna predstavnika, ki sta si priborila pravico gostovati v oddaji brez »motečih« nasprotnikov.

Glede na to da je bil Mirovni inštitut udeležen v oddaji Aktualno pred tedni, ko sta bila hkrati z ministroma gosta oddaje tudi nasprotnika članstva v Natu, je naša predstavnica imela priložnost slišati po oddaji ostre besede ministra za zunanje zadeve dr. Dimitrija Rupla, povedane odgovornemu uredniku informativnega programa TV Slovenija mag. Urošu Lipuščku o tem, da urednik premalo poskrbi, da bi pomembni državni projekti bili ustrezno predstavljeni.

S tem pismom protestiramo glede sporne prakse TV Slovenija in apeliramo na odgovorne na TV Slovenija, da uveljavljajo elementarna pravila in uresničujejo poslanstvo javne televizije, ter služijo predvsem interesom (raznolike) javnosti, ne pa projektom vlade.

Za Mirovni inštitut
Dr. Vlasta Jalušič
direktorica

V vednost: Slovenska tiskovna agencija