Imagination Castrated: Critical Rethinking of the Civil Society (Organisation) in Contemporary Society

Imagination Castrated: Critical Rethinking of the Civil Society (Organisation) in Contemporary Society

Publikacija (v angleškem jeziku) Imagination castrated: Critical rethinking of the civil society (organisation) in contemporary society prinaša besedila, nastala iz premisleka o položaju civilne družbe danes. Zbrani prispevki so bili predstavljeni na mednarodnem seminarju “Civil society (organisations): Substance or substitute”, ki je potekal v Ljubljani, 15. in 16. novembra 2012 v organizaciji Mirovnega inštituta in Centra za mirovne študije iz Hrvaške.

Besedila so prispevali: Emina Bužinkić, Documenta – Center za soočanje s preteklostjo, Hrvaška; Dražen Crnomat, Koalicija 143, Bosna in Hercegovina; Svetla Encheva, Center za preučevanje demokracije, Bugarija; Pavol Frič, Center za družbene in ekonomske strategije, Češka; Elmaze Gashi, Alter Habitus – Inštitut za preučevanje družbe in kulture, Kosovo; Leart Kola, Institut Antonio Gramsci, Albanija; Kristina Mänd, Praxis – Center za politične študije, Estonija, Neslihan Özgüneş, TACSO, Turčija; Aleksandra Sekulić, Center za kulturno dekontaminacijo, Serbija; Jelena Vujović, neodvisna raziskovalka, Črna Gora; ter Gordan Bosanac iz Centra za mirovne študije, Hrvaška in Lana Zdravković iz Mirovnega inštituta, ki sta publikacijo tudi uredila.

Za brezplačne izvode pišite na: lana.zdravkovic@mirovni-institut.si