dr. Lana Zdravković

raziskovalka

Politika emancipacije obstaja le v procesih razglašanja, oznanjanja in udejanjanja, ki se kažejo kot aktivna misel-praksa, ki jo sočasno in brez posredovanja razglaša in izvaja njen protagonist, aktivist, militant in ki je posledica univerzalnega mišljenja, v katerem se razkrojijo oziroma postanejo za mišljenje popolnoma irelevantne vse razlike.
– Lana Zdravković o politiki emancipacijeLana Zdravković je doktorirala iz filozofije na Fakulteti za podiplomski študij Univerze v Novi Gorici (Primerjalni študij idej in kultur, Filozofski modul: Transformacije moderne misli – filozofija, psihoanaliza, kultura) s tezo »Politika emancipacije: misel-praksa militantnega subjekta« in diplomirala iz primerjalne književnosti in sociologije kulture na Filološki fakulteti Univerze v Beogradu z diplomsko nalogo »Samuel Beckett, novator romaneskne forme«. Področja njenega raziskovalnega zanimanja so: politično delovanje, radikalna enakost, emancipatorne prakse, misel-praksa militantnega subjekta. Je raziskovalka, publicistka (občasno objavlja v Reviji za kulturo in družbo Dialogi, Časopisu za kritiko znanosti in novo antropologijo – ČKZ, Reviji za zgodovino, antropologijo in književnosti Borec, dnevniku Večer, Sobotni prilogi Dela, Dnevniku, Mladini, Tribuni, Medijski preži, kjer je tudi članica uredništva), radijska ustvarjalka (delovala je na radiu MARŠ in Radiu Študent), politična aktivistka, performerka in soustanoviteljica ter producentka v Zavodu za umetniško produkcijo in raziskovanje KITCH. Na Mirovnem inštitutu sodeluje pri projektih s področja manjšin, migracij, razvojnega sodelovanja, medijske politike, človekovih pravic in aktivnega političnega delovanja.

SICRIS

Izbrani projekt

Projekti

Izbrana publikacija