dr. Lana Zdravković

raziskovalka

Politika emancipacije obstaja le v procesih razglašanja, oznanjanja in udejanjanja, ki se kažejo kot aktivna misel-praksa, ki jo sočasno in brez posredovanja razglaša in izvaja njen protagonist, aktivist, militant in ki je posledica univerzalnega mišljenja, v katerem se razkrojijo oziroma postanejo za mišljenje popolnoma irelevantne vse razlike.
– Lana Zdravković o politiki emancipacijeLana Zdravković je doktorirala iz filozofije na Fakulteti za podiplomski študij Univerze v Novi Gorici (Primerjalni študij idej in kultur, Filozofski modul: Transformacije moderne misli – filozofija, psihoanaliza, kultura) s tezo »Politika emancipacije: misel-praksa militantnega subjekta« in diplomirala iz primerjalne književnosti in sociologije kulture na Filološki fakulteti Univerze v Beogradu z diplomsko nalogo »Samuel Beckett, novator romaneskne forme«. Področja njenega raziskovalnega zanimanja so: politično delovanje, radikalna enakost, emancipatorne prakse, misel-praksa militantnega subjekta. Je raziskovalka, publicistka (občasno objavlja v Reviji za kulturo in družbo Dialogi, Časopisu za kritiko znanosti in novo antropologijo – ČKZ, Reviji za zgodovino, antropologijo in književnosti Borec, dnevniku Večer, Sobotni prilogi Dela, Dnevniku, Mladini, Tribuni, Medijski preži, kjer je tudi članica uredništva), radijska ustvarjalka (delovala je na radiu MARŠ in Radiu Študent), politična aktivistka, performerka in soustanoviteljica ter producentka v Zavodu za umetniško produkcijo in raziskovanje KITCH. Na Mirovnem inštitutu sodeluje pri projektih s področja manjšin, migracij, razvojnega sodelovanja, medijske politike, človekovih pravic in aktivnega političnega delovanja.

SICRIS

Bibliografija

 • Zdravković, Lana (2016): What can we learn from the current ‘migrant crisis’?, v: Razor – wired: reflections on migration movements through Slovenia in 2015, Mirovni inštitut, Ljubljana, str. 86-95.
 • Zdravković, Lana (2016): Emancipatorni potencial gibanj v vstajah v Sloveniji 2012-2013 = Emancipatory potential of the movements in the uprisings in Slovenia 2012-2013. Družboslovne razprave, 32/ 82, str. 51-71.
 • Zdravković, Lana (2015): The possibility of the impossible: the emancipatory potential of the uprisings in Slovenia. Synthesis philosophica International ed., 30, str. 319-340.
 • Zdravković, Lana (2015): Meje identitete = Borders of identity. Razprave in gradivo / Treaties and documents, 74, str. 41-59.
 • Zdravković, Lana (2015): Desubstantialisation of the Citizenship in the Name of Radical Equality, bEUcitizen research project, The bEUcitizen 2015 MidTerm international conference organized by Faculty of Law, Economics and Governance, Utrecht University and Centre for the Study of Ethnicity, Citizenship and Migration (CEDIM), Faculty of Political Science – Zagreb University, Zagreb, 29. – 30. 06. 2015.
 • Zdravković, Lana (2015): Inventing Citizenship, Inter-disciplinary.net, Becoming a citizen international conference organized by The Citizenship Project, Mansfield College, Oxford, 11. –13. 07. 2015.
 • Zdravković, Lana in Nenad Jelesijević (2014): Onkraj štetja : umetnost in življenje = Beyond counting : art and life. Maska, 29, 165/168, str. 108-118.
 • Zdravković, Lana (2013): Možnost nemogočega ali : “Ne bomo plačali vaše krize!” = The possibility of the impossible or: “We will not pay your crisis!”. Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo, 40 [i. e. 41], 251, str. 64-73.
 • Zdravković, Lana in Gordan Bosanac (ur). (2013): Imagination Castrated: Critical Rethinking of the Civil Society (Organisation) in Contemporary Society, Mirovni inštitut, Ljubljana.
 • Zdravković, Lana (2011): An Arche or Barbarism : the responsibility of of being of/in the world. Journal of visual arts practice, 10, 2, str. 113-123.
 • Zdravković, Lana in Iva Zenzerović Šloser (ur.) (2011): Imagi_nation. Civil Identities and Rights in European Nation-States: Securing the Rights of Migrant Workers as a Contribution for Sustainable Peace-Building, Centar za mirovne študije, Zagreb in Mirovni inštitut, Ljubljana.
 • Zdravković, Lana (2010): Ko boj za mezdo postane emancipacijski boj, v: Delo – Sobotna priloga (13. 3. 2010)
 • Zdravković, Lana (2010): Emancipatory politics as a process of involving ‘wrong’ names, v: The renaming machine (ed. Suzana Milevska), Zavod P.A.R.A.S.I.T.E., Ljubljana, str. 72-79.
 • Zdravković, Lana (2010): The Struggle Against the Denial of Citizenship as a Paradigm of Emancipatory Politics, v: The Scars of the Erasure, Peace Institute, Ljubljana, str. 257-277.
 • Zdravković, Lana (2010): Boj proti odrekanju državljanstva kot paradigma emancipacijske politike = The Struggle Against the Denial of Citizenship as a Paradigm of Emancipatory Politics, v: Brazgotine izbrisa: prispevek h kritičnemu razumevanju izbrisa iz registra stalnega prebivalstva Republike Slovenije, Mirovni inštitut, Ljubljana, str. 251-269.
 • Zdravković, Lana (2009): Paradoks koncepta človekovih pravic in boj zoper odrekanja državljanstva kot življenjske emancipacijske politike : primer Izbrisanih prebivalcev Slovenije = The Paradox of the concepts of human rights and the struggle against citizenship rejection as life emancipatory politics: the case of the Erased inhabitants of Slovenia. Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo, 37, 235/236, str. 289-294.
 • Zdravković, Lana, Nenad Jelesijević, Suzana Milevska, Lev Kreft (2009): Življenje na meji / migracije subverzije = Living on a Border / Migration of Subversions, v: Borec 657/661, ZAK, Ljubljana.
 • Zdravković, Lana in Nenad Jelesijević (2009): Mutacije meja v času nenehnega čakanja = Mutations of borders in the time of permanent waiting, v: Borec 657/661, ZAK, Ljubljana.
 • Zdravković, Lana (2009): Paradoks koncepta človekovih pravic in boj zoper odrekanja državljanstva kot življenje emancipacijske politike: primer Izbrisanih prebivalcev Republike Slovenije = The Paradox of the concepts of human rights and the struggle against citizenship rejection as life emancipatory politics: the case of the Erased inhabitants of Slovenia, v: Časopis za kritiko znanosti 235/236, Študentska založba, Ljubljana, str. 289-294.
 • Zdravković, Lana (2007): Between a Citizen and a Human Being, v: Humor Works Reader [international artistic and cultural collaboration : Bratislava – Sarajevo – Ljubljana – Berlin], Mesto žensk, Ljubljana.
 • Zdravković, Lana (2006): Barbari prihajajo! Evropske migracijske politike danes = Barbarians are coming! : European migration policies of today, v: Poročilo skupine za spremljanje nestrpnosti 05, Zbirka MediaWatch, Mirovni inštitut, Ljubljana, str. 96-119.
 • Zdravković, Lana (2006): Kakšna javnost so mediji?, v: Medijska Preža, Mirovni inštitut, Ljubljana, št. 27, december 2006.
 • Zdravković, Lana  (2005): Zahteva po univerzalnem temeljnem dogodku kot (moralna) zahteva po dejanski pravičnosti onkraj tradicionalno liberalnega modela spektakelske družbe dela (urednica tematskega sklopa), v: Dialogi, revija za kulturo in družbo, Založba Aristej, Maribor, št. 10, 2005.
 • Zdravković, Lana (2003): Sammuel Beckett, novator romaneskne forme, v: Dialogi, revija za kulturo in družbo, Založba Aristej, Maribor, št. 7-8, 2003.

Izpis celotne bibliografije (Cobbis).

Izbrani projekt

Projekti

Izbrana publikacija