Na križiščih diskriminacije. Večplastna in intersekcijska diskriminacija

Na križiščih diskriminacije. Večplastna in intersekcijska diskriminacija

Knjiga Na križiščih diskriminacije. Večplastna in intersekcijska diskriminacija prinaša rezultate kvalitativne študije o pojavih večplastne in intersekcijske diskriminacije v Sloveniji. Avtor skozi plastičen prikaz diskriminacijskih praks pokaže na nujnost prepoznavanja diskriminacije, ki ni posledica izključevanja zgolj na področju ene posameznikove osebne okoliščine, pač pa različni vidiki izključevanja lahko součinkujejo in ustvarjajo novo vsebino diskriminacije. Enodimenzionalni pristop k intersekcijski diskriminaciji je namreč vedno omejen.

Številne zgodbe o diskriminaciji, ki so predstavljene v knjigi, dajejo brezupen občutek, da se diskriminacija vedno znova pojavlja navkljub prizadevanjem za njeno izkoreninjenje. Vendar pa avtor zaključuje, da navkljub neskončni spirali diskriminacije, pravne regulacije, anti-diskriminacijska zakonodaja, primeri dobrih praks in večja senzibilnost za diskriminacijo vendarle pričajo o tem, da boj proti diskriminaciji ni povsem brezploden. Vsekakor nas tovrstni pomisleki ne odvezujejo od aktivnega preprečevanja diskriminacije, izobraževanja o diskriminaciji, opozarjanja na diskriminacijo, prepoznavanja diskriminacije in prizadevanja k vključujoči družbi.