ponovna iznajdba amerike

Ponovna iznajdba Amerike

“Pričujoči zbornik je poskus anatomije Amerike, ki sega od njenih idejnih samoutemeljitev do njene ekonomije. Poglavitni prispevki zbornika so izdatno argumentirani z viri, a obenem podajajo lastni razmislek o izbranem aspektu problematike. Iz z vseh prispevkov je razvidno, da so se »Amerike« , natančneje ZDA, lotili analitsko, torej onkraj apologije in tudi onkraj demoniziranja.

Izbrana tema je izredno pomembna za razumevanje današnje faze svetovnega gospodarstva in svetovnega reda, v katerem se majejo sami ekonomski temelji. ZDA kot »demiurg meščanskega kozmosa« so že s to svojo vlogo eden od velikih generatorjev krize, zato je anatomija njihovega imaginarija ne le koristna, temveč nujno potrebna.” (dr. Božidar Debenjak)

Kazalo
Kratek prikaz vsebine zbornika