Svoboda neodgovornosti. Samoomejevanje medijev v Sloveniji

Svoboda neodgovornosti. Samoomejevanje medijev v Sloveniji

Študija poskuša vprašanje samoregulacije na berljiv način postaviti v širši okvir svobode izražanja in pokazati, da samoomejevanje v to svobodo ne posega preko meja temeljev demokracije. Avtor s primeri pokaže, do kod lahko pripelje zloraba moči medijev, in ugotavlja, da je bolje, če se za omejitev nebrzdane uporabe te moči odločijo mediji sami, preden jih k temu prisili država. Knjiga povzema precej že objavljenih spoznanj o odgovornosti medijev in mehanizmih, ki to odgovornost utrjujejo.