Evropski vratarji. Migracijske in azilne politike v vzhodni Evropi

Evropski vratarji. Migracijske in azilne politike v vzhodni Evropi

Publikacija prinaša izbor člankov o migracijskih politikah Evropske unije in nekaterih vzhodnoevropskih držav, ki sodijo v območje t. i. schengenske periferije. Bolj podrobno so predstavljeni primeri Bolgarije, Litve in Češke, nekaj prispevkov se ukvarja tudi z različnimi vidiki slovenske migracijske politike. V knjigi so objavljeni članki Neže Kogovšek (Spreminjanje slovenske azilne zakonodaje v letu 2001), Beata Leuthardta (Novi evropski vratar – s prizorišč v državici, ki jo je spremenil Zahod: Litva), Tanie Marincheshke (Prilagoditev azilni in migracijski politiki EU: Bolgarija), Alda Milohnića (Quid pro quo: azil in migracije v državah schengenske periferije), Kristine Nauditt (Pred vrati Evropske unije: poskus inventure), berlinske raziskovalne skupine Beg in migracije (Prilagoditev trdnjavi Evropa: Češka) in Simone Zavratnik Zimic (Perspektiva konstruiranja schengenske »e-meje«: Slovenija). 

Kazalo
Predgovor

Aldo Milohnić
Quid pro quo: azil in migracije v državah schengenske periferije

Kristina Nauditt
Pred vrati Evropske unije: poskus inventure

Raziskovalna skupina Beg in migracije
Prilagoditev trdnjavi Evropa: Češka

Tania Marincheshka
Prilagoditev azilni in migracijski politiki EU: Bolgarija

Beat Leuthard
Novi evropski vratar – s prizorišč v državici, ki jo je spremenil zahod: Litva

Simona Zavratnik Zimic
Perspektiva konstruiranja schengenske “e-meje”: Slovenija

Neža Kogovšek
Spreminjanje slovenske azilne zakonodaje v letu 2001

Summary
Asylum in the Countries at the Schengen Periphery