kje v sestavljanki

Kje v sestavljanki: Trgovanje z ljudmi v Sloveniji, iz in preko nje

Trgovanje z ljudmi, še posebej z ženskami in otroki je fenomen v porastu na Balkanu in v državah, ki ga obkrožajo. Okoliščine, ki še prispevajo k trgovanju z ljudmi, zajemajo številne faktorje: vključno z brezposelnostjo, pomanjkanjem možnosti v izvorni državi, zmotno predstavo o možnostih v tujini, civilnim in etničnim nasiljem, pomanjkanjem zakonitih inštrumentov, obstojem poroznih mednarodnih meja, korupcijo in nezmožnostjo kaznovanja trgovcev z ljudmi. Veliki dobički pridobljeni s trgovanjem z ljudmi so povezani z majhnimi tveganji in omogočajo kriminalnim združbam še večji porast. Ta fenomen pa prizadene tako izvorne kot tudi tranzitne in ciljne države žrtev.

Slovenija je v krogu trgovanja z ljudmi predvsem tranzitna država, vendar postaja vse bolj tudi ciljna in v posameznih primerih izvorna država. Namen te raziskave je osvetliti resnično sliko pojava trgovanja z ljudmi v Sloveniji, identificirati praznine v znanju o tem pojavu in uvesti načine, kako jih odpraviti.

Projektna skupina je v raziskavi nanizala tudi številna priporočila. Mednarodna organizacija za migracije (IOM) je pripravljena, da skupaj s partnerji civilne družbe in mednarodne skupnosti še naprej pomaga Republiki Sloveniji pri oblikovanju in izvedbi primernih in potrebnih programov na tem področju.

International Organization for Migration, Ljubljana in Mirovni inštitut.
Izdajatelj: International Organization for Migration, Ljubljana