Novice

Razgrnitev konceptov in teorij prekarnosti

Razgrnitev konceptov in teorij prekarnosti

Poročilo prinaša kritično predstavitev petih glavnih teoretskih raziskovanj, ki se prekrivajo z vprašanjem prekarnosti. Prvo polje opozarja na manj znane latinskoameriške teoretike. Njihovo vprašanje presežnega prebivalstva iz šestdesetih letih 20. stoletja je postalo globalno aktualno z vse hujšimi krizami svetovnega kapitalizma. V istem obdobju je v Italiji nastal operaizem, ki je izdelal koncept ‘sestave delavskega razreda’. S poznejšimi razčlenitvami v tehnično, politično in družbeno sestavo je pomembno orodje za analizo zadnje transformacije delavskega razreda. Guy Standing je razvil tretjo teorijo prekariata kot o novem družbenem razredu, ki je kritično obdelano v tretjem poglavju. Četrto polje smo poimenovali ‘ameriški empirizem’, ker avtorji in avtorice ne glede na svojo teoretsko usmeritev segmentacijo delovne sile reducirajo na identitetne skupine. Zadnje, peto polje se vrača k problematikam tretjega sveta, k vprašanju nesvobodnega (mezdnega) dela, kjer je bržkone pogostejše, nikakor pa ni omejeno samo na to območje. V vseh petih primerih smo se trudili, da koncepte predstavimo med delovanjem v svojem teoretskem polju, ker jih ne moremo razumeti brez konteksta in odnosov z drugimi koncepti. Poročilo bo pomagalo poglobiti in precizirati razpravo o prekarnosti.

RAZGRNITEV KONCEPTOV IN TEORIJ PREKARNOSTI, Delovni zvezek I., prvi del
Avtorica: Maja Breznik, Ljubljana, junij 2019