Seznam drugih preteklih projektnih financerjev

 • Agencija EU za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (programi Grundvig, Youth in Action, Europe for Citizens, Socrates)
 • Ana Lindh Fundacija – ALF
 • Andragoški center RS
 • Austrian Development Agency
 • Austrian Science and Research Liaison Office Ljubljana (ASO)
 • EIGE – Evropski inštitut za enakost spolov
 • European Network on Statelessness
 • European Union, HERA – Humanities in the European Research Area
 • Evropska komisija, 7. okvirni raziskovalni program
 • Evropska komisija, delegacija v Makedoniji
 • Evropska komisija, EuropeAid
 • Evropska komisija, Generalni direktorat za migracije in notranje zadeve
 • Evropska komisija, Generalni direktorat za notranje zadeve
 • Evropska komisija, Generalni direktorat za raziskave
 • Evropska komisija, Generalni direktorat za razvoj in sodelovanje
 • Evropska komisija, Generalni direktorat za širitev
 • Evropska komisija, Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in enake možnosti
 • Evropska komisija, Non-State Actors and Local Authorities in Development
 • Evropska komisija, Generalni direktorat za pravosodje, svobodo in varnost (programi Daphne; Temeljne pravice in državljanstvo; Progress)
 • Evropska komisija, Program za izobraževanje, mladino in šport – Erasmus+
 • Javna agencija za knjigo republike Slovenije
 • Mestna občina Ljubljana
 • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • Ministrstvo za gospodarstvo
 • Ministrstvo za informacijsko družbo
 • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad RS za mladino
 • Ministrstvo za izobraževanje, znanost šport
 • Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
 • Ministrstvo za javno upravo
 • Ministrstvo za kulturo
 • Ministrstvo za notranje zadeve
 • Ministrstvo za šolstvo in šport
 • Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
 • Ministrstvo za zunanje zadeve
 • Norveški finančni mehanizem
 • Open Society Foundations
 • Open Society Initiative for Europe
 • Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
 • Služba Vlade RS za razvoj in evropske zadeve
 • Swiss Agency for Development and Cooperation, Regional Research Promotion Programme Western Balkans
 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
 • Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Urad Vlade RS za enake možnosti
 • Visoki komisariat združenih narodov za begunce
 • Zavod RS za zaposlovanje