Novice

Spletna regionalna konferenca vzajemnega učenja o dobrih praksah in pridobljenih izkušnjah pri zoperstavljanju sovražnemu govoru na spletu

Spletna regionalna konferenca vzajemnega učenja o dobrih praksah in pridobljenih izkušnjah pri zoperstavljanju sovražnemu govoru na spletu

Regionalna konferenca vzajemnega učenja pri zoperstavljanju sovražnemu govoru na spletu, ki je bila organizirana na spletu med 14. in 15. oktobrom 2020, je predstavila dobre prakse, pridobljene izkušnje in aktualna prizadevanja v boju proti sovražnemu govoru na spletu. Združila je strokovnjake_inje iz Slovenije, Hrvaške, Srbije in drugih držav članic EU. Cilj konference je bil prispevati k vzajemnemu učenju na tem pomembnem področju.

Konferenca bi se prvotno morala odviti v Ljubljani, vendar je bil dogodek prestavljen na splet in izveden v štirih ločenih panelih, vsakega pa je gostil eden od projektnih partnerjev v Sloveniji, na Hrvaškem in v Srbiji.

14. oktober:

1. panel: Odziv države – predpisi, kazenski pregon in boj proti sovražnemu govoru na spletu; sodelovanje med državnimi organi in civilno družbo. Gostitelj: Center za mirovne študije, Zagreb, Hrvaška.

2. panel: Spremljanje in poročanje o sovražnem govoru na spletu. Gostiteljica: Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, Slovenija.

15. oktober:

3. panel: Proti sovražnemu govoru na spletu: Samoregulacija medijev in družbenih omrežij ter vloga neodvisnih državnih organov za regulacijo medijev. Gostitelj: Mirovni inštitut, Ljubljana, Slovenija.

4. panel: Izobraževanje in ozaveščanje javnosti, umetnost in kultura ter akcije državljanov_k. Gostiteljica: Novosadska šola novinarstva, Novi Sad, Srbija.

Konferenca je bila organizirana v okviru projekta (Od)govor – Zoperstavljanje sovražnemu govoru v Jugovzhodni Evropi: Učenje in delovanje proti sovražnemu govoru na spletu, ki ga izvajajo Mirovni inštitut, Ljubljana, Fakulteta za družbene vede – Univerza v Ljubljani, Center za mirovne študije, Hrvaška in Novosadska šola novinarstva, Srbija.

Namen projekta je prepoznati dobre prakse in podpreti vzajemno učenje pri zoperstavljanju sovražnemu govoru med državnimi organi in akterji iz civilne družbe v treh državah – Sloveniji, Hrvaški in Srbiji; prispevati k boljšem vpogledu v vsebino in način razširjanja sovražnega govora na spletu ter krepiti kritično mišljenje in odzivanje na prevladujoče sovražne narative v novih medijskih oblikah, ki nagovarjajo zlasti mlade uporabnike; in povečati kompetence srednješolskih učiteljev za delo z učenci pri obravnavanju sovražnega govora na spletu.

Projekt financira Evropska unija v okviru programa Evropske unije za pravice, enakost in državljanstvo.