(Od)govor – Zoperstavljanje sovražnemu govoru v Jugovzhodni Evropi: Učenje in delovanje proti sovražnemu govoru na spletu

behave_odgovor logotip_1Slovenija, Hrvaška in Srbija, države nekdanje Jugoslavije, ki se nahajajo na balkanski migracijski poti, se soočajo z naraščajočim sovražnim govorom na spletu, ki izkorišča napetosti in negativni odnos do manjšinskih skupin. Širjenje sovraštva po spletu med mladimi in njihova radikalizacija je pereče vprašanje. Učitelji nimajo znanja kako sovražni govor obravnavati v učilnicah. V regiji in EU obstaja nekaj dobrih praks za boj proti sovražnemu govoru na spletu, a le redko se ta znanja širijo in delijo naprej. Cilji projekta so:

  • Prepoznavanje dobrih praks in podpiranje vzajemnega učenja med državnimi in nevladnimi akterji v Sloveniji, Srbiji in na Hrvaškem zoperstavljanju sovražnemu govoru na spletu;
  • Analiza sovražnega govora na spletu in odzivanje na prevladujoče sovražne narative v novih medijskih formatih, z nasprotnimi narativi, ki primarno nagovarjajo mlade uporabnike spleta;
  • Dvig kompetenc srednješolskih učiteljev za delo z učenci pri obravnavanju sovražnega govora na spletu.

Projekt bo v vseh treh sodelujočih držav vključeval kampanjo (Od)govor za ozaveščanje uporabnikov spleta in družbenih omrežij.Izvedba

V ciljnih državah in EU bomo izpostavili dobre prakse boja proti sovražnemu govoru ter jih 12–15 razdelali. Pri vzajemnem učenju bo sodelovalo 30 državnih in nevladnih akterjev. Preučevali bomo naracijo sovražnega govora v novih družbenih medijih,  kako se le-ta razvija in uporablja v spletnih kampanjah, ki nagovarjajo mlade uporabnike interneta. 15 regijskih učiteljev in učiteljic bodo pripravili in preizkusili program usposabljanja za učitelje in učiteljice ter knjižico z učnimi metodami / gradivi.

Rezultati

Regionalna konferenca vzajemnega učenja pri zoperstavljanju sovražnemu govoru na spletu, oktober 2020. Povezave na e-publikacije:

Povzetek raziskave v poročilu Sovražni narativi v spletnih medijih in spletni komunikaciji v Sloveniji (Ajda Šulc in Iztok Šori).

Preprečevanje sovražnega govora na spletu, gradivo za učitelje – Slovenija

Partnerji:

  • Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubjani
  • Centar za mirovne studije, Hrvaška
  • Novosadska novinarska škola

Financerji:

Evropska komisija eu logo