Novice

Strategija na področju migracij končno v pripravi

Strategija na področju migracij končno v pripravi

V Sloveniji ni strategije o vključevanju beguncev, niti strategije o vključevanju priseljencev na splošno. Edina strategija, ki obstaja, je Strategija ekonomskih migracij za obdobje od 2010 do 2020, pa še ta ni pretirano »koristna«, saj je bila pripravljena v času gospodarske / finančne krize in stanje v gospodarstvu v zadnjih letih je povsem drugačno, kot je bilo leta 2010. Nevladne organizacije, ki delujejo na področju migracij in azila, se že več let zavzemajo za celostno strategijo vključevanja (integracije). Slovenska vlada se je odločila, da je končno čas za strategijo na področju migracij, ki bo v enem delu vključevala tudi integracijo migrantov.

Doslej nevladne organizacije, ki delujejo na področju migracij in azila, niso zadovoljne niti s postopkom niti z vsebino osnutka strategije. Vlada je koordinacijo priprave strategije prepustila Ministrstvu za notranje zadeve, kar se odraža v vsebin osnutka strategije. Doslej je bil poudarek (popolnoma nesorazmerno) na nezakonitih migracijah, varnostnih vprašanjih, varovanju meja in azilnih postopkih, medtem ko veliko večino migracij v Sloveniji predstavljajo ekonomske migracije (delavci migranti). Osnutek strategije je trenutno razdeljen na šest stebrov: zakonite migracije, mednarodna zaščita, nezakonite migracije in vračanje, varnostna komponenta, integracija in mednarodni vidik migracij. Skupina nevladnih organizacij, vključno z Mirovnim inštitutom, je na predsednika vlade naslovila pismo, v katerem je pozvala k spremembi postopka (da naj kabinet premirja prevzame vodilno vlogo pri pripravi strategije) in tudi vsebine (da bi ponovno razmislili o namenu strategije ter vizije vlade na področju migracij, da se sorazmerno obravnavajo različni vidiki migracij in da se da večji poudarek na vključevanje migrantov v družbo).

Ministrstvo za notranje zadeve je 10. junija objavilo osnutek strategije na spletni strani in začelo 15-dnevno posvetovanje s civilno družbo. Nevladne organizacije, dejavne na področju migracij in azila, so že predstavile svoja stališča in poslale svoja priporočila medresorski delovni skupini, ki deluje pod vodstvom MNZ, vendar bodo še naprej pozorno spremljale proces priprave strategije i in bodo poskušale doseči izboljšave v sedanjem besedilu strategije.