Študijski obisk na Norveškem

Študijski obisk na Norveškem

Ekipa projekta Očetje in delodajalci v akciji

Predstavniki in predstavnice partnerskih organizacij, ki sodelujemo pri projektu ODA, smo junija 2015 obiskali norveško partnersko organizacijo Reform – Resource centre for men. Pridružili so se nam tudi predstavniki in predstavnice treh delovnih organizacij, ki preizkušajo Prilagodljiv paket ukrepov ODA, s katerim zaposlenim lajšajo usklajevanja dela in družine. Študijski obisk je bil namenjen izmenjavi znanj, izkušenj in praks s področja usklajevanja dela in družine v navezavi na očetovstvo v Sloveniji in na Norveškem.

Na Norveškem smo različnim sogovornikom in sogovornicam predstavljali projekt ODA in stanje na področju usklajevanja dela in družine v Sloveniji. Imeli pa smo tudi veliko priložnosti spoznati norveško perspektivo. Dr. Sigtone Halrynjo (Institute for Social Research (ISF), Centre for Research on Gender Equality (CORE)), je predstavila rezultate raziskave o karierah moških in starševskem dopustu na primeru visoko kvalificiranih delovnih mest. Med drugim je ugotovila, da najpogosteje očetovski dopust koristijo visoko izobraženi očetje, kar pa ne velja za očete v najbolje plačanih poklicih. Zlasti pri tistih, ki delajo kariero, je zaznala vzorec »nenadomestljivega delavca«. Mag. Synnøve Konglevoll iz Konferedacije sindikatov (LO) je predstavila sindikalni boj za pravice delavcev pri različnih oblikah dopustov za starše. Dr. Knut Oftung, ki dela pri norveškem varuhu človekovih pravic, pa je predstavil projekt Qualified – Discriminated, ki naslavlja diskriminacijo na delovnem mestu zaradi starševstva. Obiskali smo tudi podjetje Kantega IT, ki si aktivno prizadeva za lažje usklajevanja dela in družine pri zaposlenih, kar ima pozitiven učinek pri rekrutiranju in zadrževanju visoko kvalificiranega kadra.

Naši gostitelji – Center za moške Reform – imajo sedež v Oslu, kjer nudijo pomoč moškim v težkih življenjskih situacijah ter skozi medijsko in politično delovanje promovirajo enakost spolov. Verjamejo, da imajo koristi od večje enakosti spolov tako moški kot ženske in da se oboji srečujejo z omejitvami, ki izhajajo iz njihovega spola. Med našim obiskom smo med drugim postavili okvirje mednarodne konference, ki bo organizirana v Ljubljani junija 2016. Posebej nas veseli, da bodo takrat predstavniki organizacije Reform ponovno z nami.