Očetje in delodajalci v akciji – ODA

Logotip Očetje in delodajalci v akcijiS projektom “Očetje in delodajalci v akciji” odpiramo temo, kako moški usklajujejo delo in družino s ciljem večje ozaveščenosti o enakosti spolov, spodbujanjem enakopravnega očetovstva v družinskem življenju in medsebojnega sodelovanja zaposlenih očetov, delodajalcev in sindikatov pri razvoju, preizkusu novih strategij in možnosti usklajevanja dela in družine.

Ukrepi usklajevanja poklicnega in družinskega življenja naslavljajo zlasti ženske, ki so posledično večinske uporabnice, kar reproducira neenakost žensk v sferah dela in politike. Raziskave kažejo, da si moški prizadevajo spreminjati tradicionalne spolne vloge z dejavnim očetovstvom, a pri tem niso deležni podpore delodajalcev. V središču projekta bo dejavno očetovstvo, razviti in preizkušeni bodo ukrepi usklajevanja dela in družine, ki neposredno nagovarjajo moške. Ciljne skupine so: a) delodajalci in b) medijska ter splošna javnost (ozaveščanje o potrebah in koristih omogočanja usklajevanja dela in družine tudi za moške ter predlogi konkretnih možnosti v praksi). Projekt se osredotoča na problematiko usklajevanja (mladih) očetov c) na vodstvenih položajih in d) v prekarnih zaposlitvah.

Posvetovalno telo:
Jože Smole, Metka Kuhar, Sonja Robnik in Marko Funkl.Izvedba

V projektu bomo s kvalitativno in kvantitativno raziskavo ter analizo stanja identificirali potrebe in ovire zaposlenih očetov pri usklajevanju delovnega in družinskega življenja. V sodelovanju z zaposlenimi očeti, delodajalci in sindikati bomo razvili model ukrepov usklajevanja delovnega in družinskega življenja ter ga izvedli v 6-mesečnem pilotnem preizkusu v izbranih podjetjih. Na podlagi raziskave in pilotnega preizkusa bomo pripravili priporočila za politike in spodbudili delovne organizacije k ovrednotenju že sprejetih ukrepov usklajevanja delovnega in družinskega življenja ter morebitni uvedbi novih ukrepov.

Partnerji:

Financerji: