Novice

Usposabljanje o človekovih pravicah na mednarodnih mejah

Usposabljanje o človekovih pravicah na mednarodnih mejah

Tweet usposabljanje o cp na mejahMed 9. in 13. majem 2022 se je Iza Thaler udeležila Usposabljanja o človekovih pravicah na mednarodnih mejah: Načela človekovih pravic, monitoring, varnost, ki ga je organiziral Urad OVSE za demokratične institucije in človekove pravice (ODIHR). Usposabljanje je omogočilo izmenjavo informacij, nadgradnjo najboljših praks v regiji in krepitev koalicij skupaj s partnerji iz nevladnih in mednarodnih organizacij, medijskimi delavci in pravniki iz BiH, Hrvaške, Srbije, Slovenije, Bolgarije, Kosova, Madžarske in Severne Makedonije. Cilj usposabljanja je bil zagovornikom človekovih pravic iz regije jugovzhodne Evrope omogočiti izvajanje kakovostnih in objektivnih dejavnosti monitoringa človekovih pravic na varen način ter pri tem upoštevati ustrezne vidike spola in ranljivosti.