Iza Thaler

svetovalka

Iza Thaler je leta 2022 magistrirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Ukvarja se s pravom migracij in azila, kriminologijo in pravom človekovih pravic. V okviru civilne iniciative InfoKolpa in mreže Border Violence Monitoring Network je raziskovala mejne režime na zahodnem Balkanu in sodelovala pri izvajanju neformalnega civilnega nadzora nad delom policije v polju migracij ter pri pripravi strateške litigacije zoper nezakonita verižna vračanja na balkanski begunski poti. Na Mirovnem inštitutu sodeluje pri projektih tematskega sklopa Človekove pravice in manjšine.

Izbrani projekt