Novice

Ustanovljena je mreža organizacij, ki delujejo na področju revščine in socialne izključenosti – EAPN Slovenija

Ustanovljena je mreža organizacij, ki delujejo na področju revščine in socialne izključenosti – EAPN Slovenija

Maja 2019 je 13 organizacij s podpisom pravil delovanja ustanovilo Mrežo organizacij, ki delujejo na področju revščine in socialne izključenosti – EAPN Slovenija. Mreža bo konec junija postala tudi polnopravna članica EAPN Europe.

EAPN SLO

Na ustanovnem srečanju so organizacije že izpostavile nekatera področja, na katerih bi želele s skupnim delom prispevati k zmanjšanju revščine in socialne izključenosti (npr. dolgotrajna oskrba, dostop do zdravstvenih storitev, dodatek za delovno aktivnost, problematika mladih brezposelnih LGBT oseb), področja se bodo prilagajala potrebam glede na interes in kapacitete članic.

Članica mreže lahko postane vsaka organizacija, tudi neregistrirana, katere namen je prispevati k zmanjšanju revščine in socialne izključenosti.

Za sprejem v članstvo mora organizacija koordinatorju mreže posredovati:

  • izpolnjeno pristopno izjavo,
  • ustanovni akt ali statut, iz katerega je razviden namen delovanja,
  • priporočilo za članstvo vsaj dveh obstoječih članic mreže.

Seznam obstoječih članic mreže je objavljen tukaj.