Novice

Vključevanje v večkulturne družbe prek medijev

Vključevanje v večkulturne družbe prek medijev

Mirovni inštitut je v sodelovanju s partnerji v okviru projekta MEET, medijska vzgoja za pravičnost in strpnost izdelal multimedijsko zbirko orodij za učiteljice in učitelje s številnimi praktičnimi primeri, kako je mogoče hkrati poučevati medkulturno in medijsko vzgojo ter pri tem spodbujati demokratično kulturo pri dijakih in dijakinjah. Zbirko orodij sestavljajo teoretski uvod, smernice za oblikovanje učnih aktivnosti, šest učnih scenarijev in izobraževalni dokumentarni film, ki je bil posnet tudi v Sloveniji. Vsa gradiva so prosto dostopna na spletni strani projekta.

Izobraževalni dokumentarni film, posnet tudi v Sloveniji, prikazuje kako je z uporabo medijev mogoče okrepiti sodelovanje dijakov in dijakinj v medkulturnih skupnostih v učilnici in šoli.

Testiranje učnih scenarijev in snemanje izobraževanega dokumentarnega filma je potekalo tudi v Sloveniji na Dvojezični srednji šoli Lendava - Kétnyelvű Középiskola, Lendva.

Testiranje učnih scenarijev in snemanje izobraževanega dokumentarnega filma je
potekalo tudi v Sloveniji na Dvojezični srednji šoli Lendava – Kétnyelvű Középiskola, Lendva.

V prvem delu prikaže kako s preprosto igro o identitetah dijaki in dijakinje lahko okrepijo ozaveščenost o mnogoterih identitetah in multikulturnosti znotraj učilnice. Nadalje video dokumentira, kako je mogoče pozitivno sprejeti pedagoško strategijo igranja vlog za obravnavo teme stereotipov o etničnih manjšinah v medijih in širši družbi. V zadnjem delu pa video prikazuje, kako lahko produkcija radijskega podcasta o raznolikosti in človekovih pravicah dejansko postane priložnost za dijake in dijakinje, da dejavno prispevajo k procesu medkulturne izgradnje skupnosti v svoji učilnici in šoli.

Video vsebuje angleške podnapise | Več o videu.

 

https://www.youtube.com/watch?v=qOU5G3ljLqw

Projekt MEET, medijska vzgoja za pravičnost in strpnost je financiran s podporo Evropske komisije. Posnetki odražajo stališča avtorjev in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.