Izjave za javnost

Za mir in drugačno Evropo!

Za mir in drugačno Evropo!

Mirovni inštitut izraža podporo Demonstraciji za mir in drugačno Evropo 10. decembra 2015 v Ljubljani.

demonstracija za mir_plakatVlado in druge politične odločevalce in odločevalke pozivamo, da sprejmejo odgovornost do ljudi in pričnejo graditi kulturo miru ter prenehajo rožljati z orožjem in ustvarjati ozračje strahu, ogroženosti in sovraštva. Potrebujemo bolj odkrito in odgovorno politiko, več solidarnosti in medkulturnega dialoga. Nasprotno pa sedanje politike napovedujejo še več nasilja, revščine in bede. Štirinajst let “vojne proti terorizmu” je povzročilo milijone žrtev in spodbudilo še večji razrast terorizma. Kljub temu so se evropske vlade skupaj s slovensko brez premisleka odločile za novo bombardiranje Bližnjega Vzhoda, kar bo povzročilo nove žrtve med lokalnim prebivalstvom in v Evropi.

Odločno zavračamo izrabljanje terorizma za spodbujanje nestrpnosti do migrantk in migrantov ter drugih manjšin, za omejevanje njihovih pravic in svobode gibanja. Moške, ženske in otroke, ki se k nam zatečejo pred nasiljem in revščino, moramo sprejeti kot ljudje, brez rezalnih žic in oboroženih policijskih specialcev in vojakov. Migracije so najprej humanitarno vprašanje, ki tudi po sedanji “migrantski krizi” ne bo izginilo, zato je potrebna drugačna mejna in migracijska politika, ki ne bo temeljila na zastraševanju, temveč vključevanju.

Grajenje miru zahteva politično delovanje za spremembo sedanjega ekonomskega modela in odnosov, ki slonijo na plenjenju šibkejših, zmanjševanju delavskih in socialnih pravic ter poglabljanju neenakosti. Razmere v ekonomsko opustošenih državah so primerljive z razmerami v državah, ki jih je opustošila vojna. Globalna neenakost narašča, kar še poglablja nezadovoljstvo med ljudmi. Leta varčevalnih politik in razgradnje države blaginje so tudi v Evropi obsodile celotne regije in celotne generacije na brezperspektivnost in socialno opustošenje. Za dolgoročni mir in stabilnost so potrebne politike, ki bodo zmanjševale razlike med bogatimi in revnimi, ne pa služile interesom vojaške industrije in bogatih elit. Največja žrtev vsake voje s(m)o navadni ljudje. Čas je, da se upremo drvenju v vojno.