Zaključek projekta ARVID

Zaključek projekta ARVID

Uspešno smo zaključili izvajanje projekta »ARVID – Izboljšanje dostopa do pravic v skladu z Direktivo o žrtvah za osebe z ovirami«. Zaključna konferenca projekta je potekala 24. septembra 2021 od 10. do 14. ure na spletu. Konferenca je imela več kot 120 udeležencev (od tega 28 panelistov), ​​večinoma iz Hrvaške in Slovenije – dveh držav, kjer so se izvajale projektne aktivnosti. Delovni jezik konference je bil angleščina s prevodom v hrvaški in slovenski ter hrvaški in slovenski znakovni jezik.

Namen konference je bil razpravljati o priporočilih projekta, ki temeljijo na rezultatih empirične raziskave, izvedene v okviru projekta, in sprožiti procese, potrebne za njihovo izvedbo. Pogovor je potekal v dveh tematskih sklopih, torej dveh panelih:

  1. Vključitev oseb z ovirami v sistem podpore žrtvam kaznivih dejanj in prekrškov

Tema po eni strani vključuje opolnomočenje oseb z ovirami, da prijavijo kazniva dejanja in prekrške, storjene v njihovo škodo, hkrati pa krepitev njihove obveščenosti o pravicah, ki jih imajo, kadar postanejo žrtve kaznivih dejanj ali prekrškov. Po drugi strani pa pomeni povezovanje društev, ki nudijo podporo in pomoč osebam z ovirami, z organizacijami, ki nudijo podporo in pomoč žrtvam kaznivih dejanj ali prekrškov.

  1. Prilagoditev vodenja kazenskega postopka in prekrškovnega postopka osebam z ovirami

To ne pomeni le odstranitve obstoječih fizičnih ovir, temveč tudi ovir, kadar te obstajajo, za dostopno in učinkovito komunikacijo ter zagotavljanje podpore. Da bi to zagotovili, je pomembno povezovanje društev, ki nudijo podporo in pomoč osebam z ovirami, z vsemi deležniki kazenskega in prekrškovnega pravosodja, predvsem s tistimi, ki izvajajo individualne ocene žrtev. Pomembno pa je tudi sistematično izobraževanje deležnikov kazenskega postopka o različnih oblikah oviranosti, potrebah oseb z ovirami in primerni komunikaciji.

Delo konference je moderirala prof.dr.sc. Elizabeta Ivičević Karas, ključna ekspertka projekta (Pravna fakulteta Univerze v Zagrebu), ki je spregovorila tudi o rezultatih projekta in skupnih priporočilih ter oblikovala zaključke konference. Moderatorka 1. panela je bila Katarina Vučko, nacionalna ekspertka za Slovenijo, Mirovni inštitut, Ljubljana; moderator 2. panela pa doc.dr.sc. Zoran Burić, nacionalni ekspert za Hrvaško, Pravna fakulteta Univerze v Zagrebu.

Ob zaključni konferenci smo pripravili tudi zbornik vseh projektnih rezultatov in materialov.