ARVID – Izboljšanje dostopa do pravic v skladu z Direktivo o žrtvah za osebe z ovirami

Namen projekta je raziskati stopnjo udeležbe oseb z ovirami v kazenskih postopkih v vlogi žrtve, pa tudi morebitne težave, ki omejujejo njihovo polno udeležbo in uživanje pravic. Rezultati raziskave bodo uporabljeni za: (a) razvoj in zagovorništvo izboljšanih podpornih storitev za osebe z ovirami ter vseh potrebnih prilagoditev; in (b) razvijanje znanja in orodij, ki jih lahko neposredno uporabijo tako osebe z ovirami, ki so žrtve kaznivih dejanj, kot tudi praktiki in inštitucije, katerih vloga je osebam z ovirami pomagati pri polnem dostopu do pravic, ki jih zagotavlja Direktiva 2012/29 / EU o pravicah žrtev.

Projekt vključuje naslednje dejavnosti:

  1. Anketa in intervjuji oseb z ovirami ter predstavniki združenj, ki jih zastopajo, z namenom identifikacije težav, s katerimi se ti posamezniki soočajo pri dostopu do pravic, ki jih imajo kot žrtve kaznivih dejanj, in oblikovanje priporočil o načinih za odpravo ali zmanjšanje teh težav in ovir.
  2. Oblikovanje informativnih gradiv za osebe z ovirami o uresničevanju pravic, ki jih imajo kot žrtve kaznivih dejanj.
  3. Razvoj izobraževalnih modulov za: (a) strokovne deležnike v pravosodju (b) predstavnike organizacij, predstavljajo osebe z ovirami in jih podpirajo pri uveljavljanju njihovih pravic v skladu z Direktivo o pravicah žrtev.
  4. Diseminacija in zagovorništvo, ki bo vključevalo mednarodno konferenco, sestanke z deležniki v HR in SI, oblikovanje informativnih gradiv ter njihova diseminacija v sodelujočih državah in v EU.


Partnerji:

  • Koordinator: Hrvaški pravni center
  • Partnerji: Mirovni inštitut (SI), Ministrstvo za pravosodje (HR), Varuh pravic oseb z invalidnostmi (HR), Združenje za podporo žrtvam in pričam (HR) in Društvo ALTRA (SI)
Projekt podpira Varuh človekovih pravic (SI)

Financerji:

Projekt financira program Evropske unije za pravosodje, izvaja pa se na Hrvaškem in v Sloveniji. eu logo