Novice

Zaključuje se projekt Sereny – Krepitev pristopov za preprečevanje radikalizacije mladih v zaporih

Zaključuje se projekt Sereny – Krepitev pristopov za preprečevanje radikalizacije mladih v zaporih

Razmere v zaporih kot je prenatrpanost ali slabo ravnanje so dejavniki, ki lahko prispevajo k povečanju radikalizacije v evropskem zaporskem sistemu. V tem kontekstu se mladi odrasli zaporniki, stari od 18 do 29 let, štejejo za ranljive in izpostavljene tveganju radikalizacije, saj so še vedno v procesu razvijanja svoje identitete. Hkrati pa je čas, preživet v zaporu, pomembna faza v življenju zapornika in to, kar se zgodi v tem času, lahko posamezniku pomaga spremeniti miselnost in vedenje. Zapori so lahko “motorji za pozitivne spremembe”, ki obsojencem ponujajo “drugo priložnost”.

Projekt Sereny si  prizadeva za sprejemanje na dokazih temelječih programov in praks za preprečevanje radikalizacije mladih v zaporih, ki upoštevajo mednarodno zakonodajo in standarde človekovih pravic ter zakonodajo in standarde EU in Sveta Evrope na področju človekovih pravic.

Ob njegovem zaključku smo v petek, 6. oktobra 2023, v Ljubljani organizirali strokovni posvet, na katerem smo strokovni javnosti predstavili projektne rezultate, ki temeljijo na empiričnih študijah v osmih državah (Albanija, Avstrija, Belgija, Francija, Nemčija, Italija, Slovenija in Španija).

S predstavniki uprav za izvrševanje kazenskih sankcij in probacije, odločevalcev, policije, Varuha človekovih pravic in organizacij civilne družbe smo razpravljali o trenutnem stanju v Sloveniji, izzivih in obetavnih praksah na področju preprečevanja radikalizacije, temelječem na varstvu človekovih pravic.

Posebno pozornost smo namenili učinkom preprečevanja radikalizacije na človekove pravice ter dobrim praksam, ki lahko krepijo spoštovanje človekovih pravic v tem kontekstu.

V projektu sta nastala dva priročnika: