Novice

Posvet »Medvrstniško delo z mladimi na preprečevanju nasilja na podlagi spola s promocijo nenasilnih moškosti«

Posvet »Medvrstniško delo z mladimi na preprečevanju nasilja na podlagi spola s promocijo nenasilnih moškosti«

IMG_3221Včeraj je kot zaključno dejanje projekta CarMiA potekal posvet »Medvrstniško delo z mladimi na preprečevanju nasilja na podlagi spola s promocijo nenasilnih moškosti«. Na javnem posvetu smo reflektirali v projektu pridobljeno znanje in izkušnje ter odpirali prostor za inovativne metode dela z mladimi na področju preprečevanja nasilja na podlagi spola. Razprava je bila najbolj živahna na okrogli mizi, na kateri so sodelovali nosilca sprememb in izvajalca medvrstniških delavnic Matija Pohorec in Lana Križaj, svetovalna delavka Živa Pirnar (Srednja šola Zagorje) in profesor Aleš Zobec  (Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana). Razprava je naslavljala raznolikost šol in dijaških skupin pri obravnavanju teme moškosti v povezavi z nasiljem na podlagi spola. Izkazalo se je, da je tema občutljiva zlasti za dijake v poklicnih srednjih šolah, ki zavzamejo izrazito defenzivno držo, zato je potrebno te teme obravnavati posredno, preko različnih področij vsakdanjega življenja in odnosov. Pri tem je lahko dober pripomoček, ki spodbuja samorefleksijo in zamišljanje egalitarnih uprizarjanj moškosti, spletna igra Pravila igre moškosti, ki smo jo razvili v projektu in jo je publika ocenila pozitivno. V razpravi je bilo med drugim izpostavljeno, da je v učnih načrtih premalo pozornosti posvečeno znanju o patriarhatu in njegovim posledicam za reprodukcijo nasilja na podlagi spola. Kot so ugotavljali sogovorniki in sogovornice, je sicer v srednješolskem kurikulu precej možnosti za naslavljanje tem enakosti spolov, spolne socializacije, spolne pluralnosti, nasilja na podlagi spola kot medpresečne teme, vendar to še vedno ostaja stvar prostovoljne odločitve posameznih šol in osebja, ki se sooča tudi s pomanjkanjem kompetenc za ustrezno pedagoško obravnavo kompleksnosti teh tem.