Novice

Znanstveni članek o ovirah pri sodelovanju žensk v lokalni politiki v Sloveniji

Znanstveni članek o ovirah pri sodelovanju žensk v lokalni politiki v Sloveniji

teorija in praksa zbornikVlasta Jalušič in Milica G. Antić sta objavili znanstveni članek o ovirah pri sodelovanju žensk v lokalni politiki v Sloveniji. Članek izhaja iz podatkov, pridobljenih iz raziskave na terenu (analiza zakonodaje, intervjuji s kandidatkami in strankarskimi “vratarji” ter fokusne skupine) in izpostavi nekatere manj vidne ovire za sodelovanje žensk v lokalni politiki v Sloveniji. Med letoma 2014 in 2018 je bilo 35,6% parlamentarnih predstavnic žensk, delež ministric v slovenski vladi pa je bil 50%. Precej manj žensk je bilo v istem času vključenih v politiko na lokalni ravni, saj je bilo v istem obdobju županj le 7,6%, 10 občinskih svetov pa je bilo popolnoma brez žensk. Članek obravnava razloge za takšne subnacionalne razlike v zastopanosti žensk v lokalni politiki. Glavni zaključek analize je, da bi bilo za spremembo nizke zastopanosti v nekaterih lokalnih svetih ob upoštevanju dimenzije spola v načrtovanju politik potrebno uvesti dobro zasnovano reformo volilnega sistema ter ukrepe  za usklajevanje dela,  družine in spreminjanje partnerskih vlog.

Vlasta Jalušič in Milica G. Antić: EQUALITY FOR WHOM? OBSTACLES TO WOMEN’S ACCESS TO LOCAL GOVERNMENT IN SLOVENIA, Teorija in Praksa 57(2/2020):437-457. Dostopen na tej povezavi.