Novice

Ovire pri sodelovanju žensk v lokalnih politikah v Sloveniji

Ovire pri sodelovanju žensk v lokalnih politikah v Sloveniji

V novi številki revije Teorija in praksa (2/2020) je objavljen prispevek Vlaste Jalušič in Milice Antić Gaber z naslovom EQUALITY FOR WHOM? OBSTACLES TO WOMEN’S ACCESS TO LOCAL GOVERNMENT IN SLOVENIA.

Članek opisuje nekatere od manj vidnih ovir pri sodelovanju žensk v lokalnih politikah v Sloveniji na osnovi izvirnih raziskav na terenu (analiza zakonodaje, razgovori s kandidatkami, odločevalci in fokusnimi skupinami). V obdobju od 2014 do 2018 je bilo v parlamentu 35,6% predstavnic, delež ministric pa je v slovenski vladi znašal 50%. Na lokalni ravni je bilo vključenih precej manj žensk v politiki.  V istem obdobju je bilo le 7,6%  žensk  – županij,  v desetih občinskih svetih pa sploh ni bilo nobene ženske. Članek razpravlja o razlogih za te podnacionalne razlike v zastopanju žensk v lokalni politiki. Analiza vodi k glavnemu sklepu, da je za spremembo nizke zastopanosti žensk v določenih lokalnih svetih potrebno uvesti dobro zasnovano reformo volilnega sistema in ukrepe v zvezi z vključevanjem načela enakosti spolov v družinsko življenje ter partnerske vloge.