Iztok Šori, PhD

Researcher

Patriarchal power relations, victimisation and criminalisation in prostitution are maintained by the fact that prostitutes constitute a hidden social group and that legal policies are not based on their needs and interests.
– Iztok Šori on prostitutionIztok Šori, PhD in Sociology (University of Ljubljana, Faculty of Arts, 2012), is a researcher at the Peace Institute. His research is committed to the problems of discrimination and inequalities in the fields of sex work, politics and private and intimate life, and at the intersections of gender, migration and work. For the interdisciplinary diploma work Prostitution in Slovenia: Insight into Hidden Population (Actors, Image, Problems and Relationships) he was awarded the Prešeren Award of the Faculty of Arts. In his PhD thesis, he studied social and individual contexts of being single as a lifestyle in Slovenia.

Bibliography

  • Šori, Iztok, Humer, Živa. Institucije in mehanizmi reprodukcije spolnega reda v poljih družine in politike. [Institutions and Mechanisms of Gender Order Reproduction in the Fields of Family and Politics] V: Antić, Milica G. (ur.), et al. Zahtevna razmerja: spol, strukturne ovire in priložnosti, (Zbirka Razprave FF). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015, str. 97-118.
  • Pajnik, Mojca, Šori, Iztok. Seksualna industrija v Sloveniji na spletu: med oligopoli organizatorjev in nemočjo seksualnih delavk. [Sex Industry In Slovenia on the Web: Between Oligopoles of Organizers and Powerlesness of Sex Workers] Annales, Series historia et sociologia, 2014, letn. 24, št. 1, str. 143-156.
  • Kanjuo-Mrčela, Aleksandra, Šori, Iztok, Podreka, Jasna. Zasebno je politično: asimetrična delitev gospodinjskega in skrbstvenega dela ter profesionalno življenje žensk in moških v politiki. [Private is Political: Asymmetric Division of Household and Care Work and Professional Life of Women and Men in Politics] Teorija in praksa, mar.-apr. 2012, letn. 49, št. 2, str. 376-395, 441.
  • Šori, Iztok, Bajt, Veronika. Novi digitalni mediji, seksualnost in migracije. [New Digital Media, Sexuality and Migration] Medijska preža, dec. 2012, št. 43, str. 39.
  • Šori, Iztok, Šušterič, Nika, Gaber, Slavko. Immigrant students’ achievements in Croatia, Serbia and Slovenia in context. CEPS journal, 2011, vol. 1, no. 3, str. 31-51.
  • Antić, Milica G., Selišnik, Irena, Šori, Iztok, Rožmsn, Sara. Zakonodajne politike in nasilje na podlagi spola: analiza zakonodajnih sprememb v državah pristopnicah EU iz leta 2004 [Legislation Policies and Gender Based Violence: Analysis of Legal Changes in the 2004 EU Accession Countries]. Teorija in praksa, jul.-avg. 2010, letn. 47, št. 4, str. 749-764.
  • Šori, Iztok. Trafficking in persons and sexual exploitation in prostitution and pornography. In: Antić, Milica G. (ur.). Violence in the EU examined: policies on violence against women, children and youth in 2004 EU accession countries. 1st ed. Ljubljana: Faculty of Arts, 2009, str. 63-84.
  • Šori, Iztok (editor). Examined: policies on violence against women, children and youth in 2004 EU accession countries: recommendations. Ljubljana: Faculty of Arts, 2009.
  • Šori, Iztok. Prostitucija v Sloveniji: akterji, podoba, problemi in odnosi. [Prostitution in Slovenia: Actors, Problems and Relationships] Etnolog, 2005, Vol. 15=(66), pp. 61-80.
  • Šori, Iztok. Prostitucija u Sloveniji: zabraniti, regulirati ili dekriminalizirati skrivenu populaciju? = Prostitution in Slovenia: to prohibit, regulate or decriminalize the hidden population? = Die Prostitution in Slowenien: die unsichtbare Bevölkerungsgruppe verbieten, regulieren oder dekriminalisieren?. In: Knežević, Đurđa (ur.). Seminar Žene i politika: seksualnost između lokalnog i globalnog: dokumentacija = Seminar Women and politics: Sexuality between the local and the global: documentation = Seminar Frauen und Politik: Die Sexualität zwischen dem Lokalen und Globalen: Dokumentation. Zagreb: Ženska Infoteka, 2004, str. 103-121, 248-267, 411-432.

Featured project

Featured publication