dr. Iztok Šori

direktor

Patriarhalna razmerja moči, viktimizacijo in kriminalizacijo v prostituciji ohranja dejstvo, da so prostitutke in prostituti skrita družbena skupina in da zakonodajne politike ne izhajajo iz njihovih potreb in interesov.
– Iztok Šori o prostitucijiIztok Šori, doktor socioloških znanosti (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2012), je direktor in raziskovalec na Mirovnem inštitutu. Zanimajo ga zlasti presečišča spola, migracij in dela, ki jih raziskuje znotraj različnih družbenih polj (seksualno delo, politika, zasebna življenja). Sodeloval je pri več raziskovalnih projektih, ki so tematizirali enakost spolov, politično reprezentacijo in emancipacijo, prostitucijo, trgovanje z ljudmi, rasizem, populizem, migracije in življenjske stile. Leta 2015 je izdal knjigo Samskost: Med ideologijo družine in ideologijo izbire (Aristej).

SICRIS

Bibliografija

 • ANTIĆ, Milica G., SELIŠNIK, Irena, ŠORI, Iztok, ROŽMAN, Sara (2010). Zakonodajne politike in nasilje na podlagi spola: analiza zakonodajnih sprememb v državah pristopnicah EU iz leta 2004. Teorija in praksa, 47 (4), pp. 749-764.
 • FRANK, Ana, ŠORI, Iztok (2015). Normalizacija rasizma z jezikom demokracije: primer Slovenske demokratske stranke. Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo, vol. 43, no. 260, pp. 89-103.
 • HUMER, Živa (ed.), ŠORI, Iztok (ed.). Očetje: kratke zgodbe o sodobnem starševstvu. Ljubljana: Mirovni inštitut, Inštitut za sodobne družbene in politične študije.
 • KANJUO-MRČELA, Aleksandra, ŠORI, Iztok, PODREKA, Jasna (2012). Zasebno je politično: asimetrična delitev gospodinjskega in skrbstvenega dela ter profesionalno življenje žensk in moških v politiki. Teorija in praksa, 49 (2), pp. 376-395.
 • MAYER, Stefanie, ŠORI, Iztok, SAUER, Birgit (2016). Gendering ‘the people’: heteronormativity and ‘ethno-masochism’ in populist imaginary. V: RANIERI, Maria (ed.). Populism, media and education: challenging discrimination in contemporary digital societies, (Routledge research in education, 158). Abingdon; New York: Routledge, pp. 84-104
 • PAJNIK, Mojca, KAMBOURI, Nelli, RENAULT, Matthieu, ŠORI, Iztok (2016). Digitalising sex commerce and sex work: a comparative analysis of French, Greek and Slovenian websites. Gender, place and culture, 23 (3), pp. 345-364.
 • PAJNIK, Mojca, KUHAR, Roman, ŠORI, Iztok. Populism in the Slovenian context: between ethno-nationalism and re-traditionalisation. V: CAMPANI, Giovanna (ed.), BENVENISTE, Annie (ed.), LAZARIDIS, Gabriella (ed.). The rise of the far right in Europe: populist shifts and ‘othering’. New York, NY: Springer Berlin Heidelberg, pp. 137-160.
 • PAJNIK, Mojca, ŠORI, Iztok (2015). Populist communicative strategies: fostering ‘the web of exclusion’ in European societies. V: RANIERI, Maria. e-Engagement against violence: tools for media and citizenship education. Ariccia: Aracne editrice, pp. 47-64.
 • PAJNIK, Mojca, ŠORI, Iztok. Seksualna industrija v Sloveniji na spletu: med oligopoli organizatorjev in nemočjo seksualnih delavk. Annales, Series historia et sociologia, 24 (1), pp. 143-156.
 • ŠORI, Iztok (2004). Prostitucija u Sloveniji: zabraniti, regulirati ili dekriminalizirati skrivenu populaciju? = Prostitution in Slovenia: to prohibit, regulate or decriminalize the hidden population? = Die Prostitution in Slowenien: die unsichtbare Bevölkerungsgruppe verbieten, regulieren oder dekriminalisieren?. V: KNEŽEVIĆ, Đurđa (ed.). Seminar Žene i politika: seksualnost između lokalnog i globalnog: dokumentacija: Sexuality between the local and the global: documentation: Die Sexualität zwischen dem Lokalen und Globalen: Dokumentation, pp. 103-121, 248-267, 411-432. Zagreb: Ženska Infoteka.
 • ŠORI, Iztok (2005). Prostitucija v Sloveniji: akterji, podoba, problemi in odnosi (Prostitution in Slovenia: actors, problems, image and relationships). Etnolog, Nova vrsta, 15 (66), pp. 61-80.
 • ŠORI, Iztok (2009). Trafficking in persons and sexual exploitation in prostitution and pornography. V: ANTIĆ, Milica G. (ed.). Violence in the EU examined: policies on violence against women, children and youth in 2004 EU accession countries, pp. 63-84. Ljubljana: Faculty of Arts.
 • ŠORI, Iztok (2015). Samskost: med ideologijo družine in ideologijo izbire. Maribor: Aristej.
 • ŠORI, Iztok (2015). Za narodov blagor: skrajno desni populizem v diskurzu stranke Nova Slovenija. Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo, vol. 43, no. 260, pp. 104-117.
 • ŠORI, Iztok (ed.) (2009). Examined: policies on violence against women, children and youth in 2004 EU accession countries: recommendations. Ljubljana: Faculty of Arts.
 • ŠORI, Iztok (2016). Vpliv zaposlitve, strukture gospodinjstva in stališč o enakosti spolov na delitev družinskega dela. V: HRŽENJAK, Majda (ed.). Spremembe očetovstva: moški med delom in starševstvom. Ljubljana: Mirovni inštitut, pp. 97-115.
 • ŠORI, Iztok, HUMER, Živa (2015). Institutions and mechanism of the reproduction of gender order in the fields of the family and politics. V: ANTIĆ, Milica G. (ed.). Gender structuring of contemporary Slovenia, (Eastern European culture, politics and societies, vol. 9). Frankfurt am Main: P. Lang, pp. 77-101.
 • ŠORI, Iztok, ŠUŠTERIČ, Nika, GABER, Slavko (2011). Immigrant students’ achievements in Croatia, Serbia and Slovenia in context. CEPS journal, 1 (3), pp. 31-51.
 • ZAVRATNIK, Simona, ŠORI, Iztok (2016). Od “Nesimo jih vun!” k zamolku ulice: diskusija o kriminalizaciji uporov in premiku k družbi nadzora. Družboslovne razprave, 32 (82), pp. 13-32.

Izbrani projekt

Izbrana publikacija