dr. Iztok Šori

direktor

Patriarhalna razmerja moči, viktimizacijo in kriminalizacijo v prostituciji ohranja dejstvo, da so prostitutke in prostituti skrita družbena skupina in da zakonodajne politike ne izhajajo iz njihovih potreb in interesov.
– Iztok Šori o prostitucijiIztok Šori, doktor socioloških znanosti (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2012), je direktor in raziskovalec na Mirovnem inštitutu. Zanimajo ga zlasti presečišča spola, migracij in dela, ki jih raziskuje znotraj različnih družbenih polj (seksualno delo, politika, zasebna življenja). Sodeloval je pri več raziskovalnih projektih, ki so tematizirali enakost spolov, politično reprezentacijo in emancipacijo, prostitucijo, trgovanje z ljudmi, rasizem, populizem, migracije in življenjske stile. Leta 2015 je izdal knjigo Samskost: Med ideologijo družine in ideologijo izbire (Aristej).

SICRIS

Izbrani projekt

Izbrana publikacija