Novice

Bralni seminar o dimenzijah in lastnostih afektivnega obrata

Bralni seminar o dimenzijah in lastnostih afektivnega obrata

Afektivni kapitalizem je kultura, afekt pa ključen vidik ekonomskega obnašanja. V kakšne razsežnosti lahko v dobi neoliberalnega kapitalizma mislimo, teoretiziramo in raziskujemo afektivnost ter na kakšne načine se ta manifestira v praksi?

Drugo srečanje cikla bralnih seminarjev v okviru projekta AFEMED, ki se je odvilo 19. aprila, je vodil premislek o značilnostih in dimenzijah afektivnega obrata. Skozi prispevke avtoric in avtorjev E. Ilouz, M. Wetherell, B. Sauer, B. Hipfl, O. Penz in ostalih, ki z različnih raziskovalnih področij in teoretskih perspektiv vzpostavljajo razumevanje koncepta afektivnega, so raziskovalke in raziskovalci debatirali o ključnih značilnostih afektivnega obrata s končnim ciljem formulacije definicije, ki bo predstavljala osnovo za razumevanje na projektu pridobljenih kvalitativnih podatkov. Skozi diskusijo so bile osvetljene konceptualne vrzeli in druženja čustvenega ter afektivnega, načini formacije specifičnih afektivnih režimov v posameznih zgodovinskih obdobjih kapitalizma in na določenih geografskih območjih ter potencialni pristopi k razumevanju afektov na področju medijskih in komunikacijskih študij.

S pomočjo predelane literature in diskusije so raziskovalke in raziskovalci določili osrednje razumevanje koncepta afektivnega v sklopu projekta AFEMED, ki bo v prihodnje vodil interpretacijo zbranih podatkov v okviru analize lastniških struktur in pogovorov z intervjuvankami ter intervjuvanci. Zaključki bralnega seminarja bodo tako vodili nadaljnje delo in pomembno prispevali k razumevanju novih epistemoloških usmeritev na analiziranem področju.

afemed bk 24 4 24