25 dosežkov Mirovnega inštituta

Logotip za 25 let Mirovnega inštituta

25 dosežkov Mirovnega inštituta ob 25. obletnici delovanja

Mirovni inštitut (Inštitut za sodobne družbene in politične študije) je izšel iz novih družbenih gibanj, ki so nastala kot demokratična protinacionalistična in protirasistična alternativa v nekdanji Jugoslaviji v osemdesetih letih prejšnjega stoletja (knjiga Vojna in mir). Formalno je bil ustanovljen junija 1991. Petindvajsetletnica našega obstoja in naši dosežki dokazujejo legitimnost in potrebnost obstoja takšne neodvisne institucije. V vsem času našega delovanja na raziskovalnem in aktivističnem področju smo obstajali kot neodvisni in neprofitni zasebni zavod, ki ni bil nikdar neposredno vezan na institucionalno oziroma programsko financiranje države, hkrati pa je vseskozi deloval v javnem interesu. Javna sredstva smo prejemali le za sofinanciranje posameznih projektov. Dolgoročna institucionalna podpora, ki nam jo je kot priznanje za naše dotedanje delo od leta 2001 zagotavljala Open Society Foundation, je predstavljala del naših sredstev do leta 2014, hkrati pa nam je puščala popolnoma neodvisno izbiro tem in smeri raziskovanja in delovanja.

Po petindvajsetih letih raziskovanja in prizadevanja za enakost želimo izpostaviti naslednjih petindvajset raznolikih dosežkov na številnih področjih svojega dela:

1

1

Mirovne iniciative in teme

2

2

Teoretsko delo in aktivizem

3

3

Izobraževanje mladih intelektualk in intelektualcev

4

4

Raziskave feminizma, enakosti žensk, moške študije

5

5

Raziskave na področju etike skrbi in intersekcijskih neenakosti

6

6

Intimno državljanstvo in pravice LGBT

7

7

Vrnitev statusa/pravic izbrisanim

8

8

Kontinuirano delo na medijskem področju

9

9

Mediji in manjšine

10

10

Azil, begunci, migracije, integracija

11

11

Rasizem in sovražni govor

12

12

Raziskave (kolektivnega) nasilja, genocidov in tranzicijske pravičnosti

13

13

Raziskave na področju sociologije kulture

14

14

Delo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja

15

15

Kampanje

16

16

Posebne akcije

17

17

Knjižnica Mirovnega inštituta

18

18

Redno zaposlovanje in usposabljanje mladih ljudi

19

19

Knjige in publikacije

20

20

Raziskovalni in drugi projekti

21

21

Udeležba na konferencah

22

22

Javno delovanje

23

23

Javni dogodki

24

24

Filmi

25

25

Članstvo v mrežah in združenjih