Bliža se 10. december, Dan DD

Bliža se 10. december, Dan DD

Logotip projekta Dan Delo Družina

dan-delo-druzina-logotip-krogEkvilib inštitut v sodelovanju s projektom Očetje in delodajalci v akciji 10. decembra 2015 organizira Dan DeloDružina, ko bomo spodbujali podjetja in zaposlene, da gredo pravočasno, to je po osmih delovnih urah, domov.

V letošnjem letu želimo poudarek nameniti razpravi o povečanju učinkovitosti na delovnem mestu, ki izhaja iz dobre organizacije dela, ne pa iz dolgih ur, ki jih preživimo v službi.

S to akcijo želimo spodbuditi razmislek o pomenu usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja, razmislek o dolgih delovnikih, ki ne prinašajo želenih rezultatov v obliki večje produktivnosti, ter o organizacijskih kulturah, ki v središče postavljajo produktivno, spoštljivo sodelovanje z zaposlenimi, kajti le takšne organizacijske kulture lahko prinašajo večjo produktivnost, inovativnost, kreativnost in posledično večjo dodano vrednost pri poslovanju.

Akciji se je pridružilo že več kot 15 delovnih organizacij, med njimi Mirovni inštitut.

Nekaj dejstev:

  • Skoraj 10 odstotkov delovno aktivnih običajno dela več kot 48 ur tedensko, torej 9,6 ur dnevno.
  • 72 odstotkov ljudi v Sloveniji pogosto doživlja stres na delovnem mestu, povprečje v EU27 pa je 51 odstotkov.
  • Splošno utrujenost občuti 40 odstotkov zaposlenih.

Več o akciji preberite na: www.ekvilib.org/sl/dandelodruzina