Novice

Vabilo na delavnico: Izzivi usklajevanja plačanega dela in družine v delovnih okoljih

Vabilo na delavnico: Izzivi usklajevanja plačanega dela in družine v delovnih okoljih

Logotip Očetje in delodajalci v akciji

Vljudno vas vabimo na delavnico z naslovom Izzivi usklajevanja plačanega dela in družine v delovnih okoljih, ki bo 11. februarja 2016 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Delavnica je namenjena vsem delodajalcem in delodajalkam, kadrovskim in pravnim službam v podjetjih ter sindikalnim predstavnikom in predstavnicam, saj je usklajevanje dela in družine večsmeren proces, ki vključuje vse zaposlene.

Na delavnici bomo odpirali vprašanja o prednostih in izzivih na področju usklajevanja plačanega dela in družine v podjetjih, izpostavili bomo nekatere pozitivne učinke izvajanja ukrepov v podjetjih ter naslovili učinke večjega vključevanja očetov v skrb za otroke za očete in za delodajalce. Izpostavili bomo pomen raznolikosti modelov usklajevanja plačanega dela in družine ter ključne korake pri uvajanju in izvajanju ukrepov usklajevanja plačanega dela in družine v podjetjih vključno z dobrimi praksami iz Slovenije in Norveške.

UDELEŽBA NA DELAVNICI JE BREZPLAČNA! Prijave sprejemamo do 03.02.2016 oziroma do zasedbe prostih mest. Za prijavo uporabite prijavni obrazec in izpolnjenega pošljite na naslov mojca.frelih@mirovni-institut.si. Možni sta največ dve prijavi iz iste organizacije.

Zaposlene ženske in moški danes preživijo več časa v službah in opravijo več dela ob negotovih zaposlitvah in negotovih razmerah na trgu dela. Moški preživijo dlje časa v službi v primerjavi z ženskami, ki še vedno prevzemajo večji del skrbi za otroke in družino, in pogosteje kot moški koristijo ukrepe za lažje usklajevanje plačanega dela in družine. Vendar pa moški bolj pogosto kot ženske poročajo o nezadovoljstvu zaradi pomanjkanja časa za družino. Hkrati si vse več moških prizadeva za enakopravno starševsko vlogo v družinskem življenju in prevzema več obveznosti pri skrbi za otroke, ter aktivno iščejo možnosti, da bi preživeli več časa z otroki.

Usklajevanje teh dveh sfer življenja ni odvisno zgolj od posameznikovih želja in možnosti, temveč tudi od države, ki z družinsko politiko, politiko zaposlovanja določa zakonske možnosti in pravice zaposlenih, ter delodajalcev, ki z raznolikimi ukrepi lahko pripomorejo k lažjemu usklajevanju plačanega dela in družine zaposlenih.

Okvirni program:

Časovni okvir Vsebina
09:30–10:00 UVODNA PREDSTAVITEV
10:00-10:25 Prednosti in izzivi vpeljave ukrepov usklajevanja plačanega dela in družine za delodajalce
10:25-10:50 Podobnosti in razlike pri uvajanju ukrepov usklajevanja plačanega dela in družine glede na velikost podjetij/organizacij in raznolikost sektorjev
10:50-11:20 Primeri dobrih praks in izmenjava izkušenj
11:20-11:35 ODMOR
11:35-12:00 Ovire usklajevanja plačanega dela in družine
12:00–12:40 Možni ukrepi usklajevanja plačanega dela in družine (s finančnimi posledicami in brez njih)
12:40-12:50 Načini spodbujanja zaposlenih očetov k vljučevanju v skbrstveno delo in h koriščenju ukrepov usklajevanja plačanega dela in družine
12:50-13:20 Izvedljivost uvajanja ukrepov usklajevanja plačanega dela in družine v vašem delovnem okolju
13:20-13:30 ZAKLJUČEK

Delavnica poteka v okviru projekta Očetje in delodajalci v akciji – ODA, www.enakopraven-oce.si. Projekt Očetje in delodajalci v akciji se financira iz Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014.