Novice

Delavnica za profesorje srednjih šol iz Slovenije, Srbije in Hrvaške o problemu sovražnega govora

Delavnica za profesorje srednjih šol iz Slovenije, Srbije in Hrvaške o problemu sovražnega govora

V maju (17. in 18. maja ter 25. maja) smo v okviru projekta »(Od)govor Zoperstavljanje sovražnemu govoru v Jugovzhodni Evropi: Učenje in delovanje proti sovražnemu govoru na spletu« organizirali (spletno) delavnico za profesorje srednjih šol iz Slovenije, Srbije in Hrvaške o naslavljanju problematike sovražnega govora v učnih vsebinah in gradivih pri pouku v srednjih šolah. Projekt izvajamo Mirovni inštitut, Univerza v Ljubljani (Fakulteta za družbene vede), Center za mirovne študije in Novosadska novinarska šola.

Na delavnici so predavatelji profesorjem srednjih šol predstavili definicije in koncept sovražnega govora, kako se tovrstne vsebine širijo na spletu, in kako jih prepoznati, kakšen je pravni okvir za regulacijo sovražnega govora, zlasti v okviru protidiskriminacijske zakonodaje itd. Profesorjem je predstavljen osnutek učnega načrta in učnega gradiva, ki bi ga lahko uporabili pri naslavljanju te tematike pri pouku v okviru različnih predmetov. Zbrane so povratne informacije, ki jih bomo uporabili v projektu za pripravo končne različice učnega načrta in učnega gradiva.

screenshot behave delavnica za ucitelje