Forum »Migracije in begunci«

Poročilo o dogodku8. september 2015, 19:00 | Atrij ZRC SAZU, Ljubljana

Javni forum, ki ga je organiziral Mirovni inštitut v sodelovanju z Atrijem ZRC SAZU, je izšel iz potrebe po poglobitvi obstoječe javne razprave o migracijah in beguncih.Na omizju so razpravljali Aigul Hakimova, Miha Nabergoj, Mojca Pajnik, Jure Poglajen in Boštjan Videmšek, pogovor je povezovala Veronika Bajt. Tri ključne dimenzije, iz katerih je izhajala razprava:

  • vprašanje vzrokov in odgovornosti za nastalo situacijo;
  • poudarek na širšem političnem delovanju;
  • izpostavitev aktivne vloge in doprinosa migrantov, beguncev.

Izpostavljeni so bili širši vidiki, strukturni vzroki za migracije, soodgovornost Evrope oziroma t. i. Zahodnega sveta za nastalo situacijo, in naslovljena ključna vprašanja, ki jih migracije in huda stiska beguncev porajajo. V razpravi je, med drugim, tekla beseda o ideji humanitarnega koridorja in možnih strategijah delovanja, o neprimernosti obstoječih migracijskih in azilnih politik, o evropski in slovenski zakonodaji, ter o vse več javnih pobudah, ki zahtevajo spremembe. Naslovljeni so bili tudi nestrpni in rasistični odzivi, ki na sprejem beguncev odgovarjajo s širjenjem sovražnega govora, kritično ovrednotena pa je bila tudi vloga nevladnih in humanitarnih organizacij, ki imajo v tem trenutku edinstveno priložnost od odločevalcev in kreatorjev politik zahtevati spremembe. Na omizju je bila poudarjena nuja, da se naredi korak naprej v prizadevanjih za svobodo in enakost.

https://youtu.be/3GI9Lrav6iE