RefugeeAction: Spremljanje begunske politike, zagotavljanje informacij in naslavljanje ksenofobije

Poročila s terena

 

 

 

Cilji projekta so:

 • Spremljati pravne in druge postopke ter situacijo na terenu, pripravljati priporočila za spremembe / izboljšave;
 • Zagotavljati dostop do informacij in pravne pomoči beguncem in drugim (NVO, prostovoljcem, itd.);
 • Zagovorništvo pravic beguncev pred slovenskimi oblastmi;
 • Razbijati stereotipe o beguncih;
 • Izboljšati ozaveščenost in znanje splošne javnosti o vzrokih in razlogih za trenutno begunsko situacijo;
 • Senzibilizirati novinarje / urednike za bolj primerno medijsko poročanje o beguncih (manj populistično in senzacionalistično, bolj analitično).

Aktivnosti projekta so:

 • MONITORING: obiskovanje mejnih prehodov, registracijskih in namestitvenih centrov, Azilnega doma, Centra za tujce, itd.; opazovanje situacije na terenu in spremljanje postopkov;
 • PRAVNA POMOČ IN INFORMIRANJE: zagotavljanje pravne pomoči in dostop do informacij za begunce (po potrebi);
 • KOORDINACIJA: redna komunikacija in izmenjevanje informacij z drugimi akterji za bolj usklajeno delovanje;
 • ZAGOVORNIŠTVO: ad-hoc odzivi na situacijo na terenu, naslavljanje perečih problemov, priporočila oblastem, predlogi sprememb zakonodaje, javna pisma, sporočila za javnost, itd.;
 • OZAVEŠČANJE: organizacija 6 javnih dogodkov po Sloveniji (naslavljanje tem: kdo so begunci, zakaj bežijo (zdaj), širši razvojni kontekst, vloga Evrope oz. Zahodnega sveta, trenutna EU migracijska politika in potrebne spremembe, naslavljanje strahu, ki se vzbuja pri ljudeh, itd.).
 • KOMUNIKACIJSKA STRATEGIJA IN KAMPANJA: plakatna kampanja po celi Sloveniji; proaktivno delo z mediji (postavljanje agende; pogovori/sestanki z novinarji/uredniki); informativna spletna stran Mirovnega inštituta ter aktivna komunikacija preko spletnih medijev (Facebook, Twitter).


Financerji:

Open Society Initiative for Europe