Kako s spremembami zakonodaje povečati možnosti za enako zastopanost žensk in moških v politiki na lokalni ravni?

Predstavitev7. marec 2016, 11:00 | Filozofska fakulteta, Ljubljana

openn, logo projektaVabimo vas na javno prestavitev predlogov možnih dodatnih zakonodajnih rešitev na področju bolj enakopravne zastopanosti žensk in moških v lokalni politiki, ki bo v ponedeljek, 7. marca 2016, ob 11 h, v Modri sobi na Filozofski fakulteti, Aškerčeva 2, Ljubljana.

Predloge za spremembe in morebitne rešitve, ki jih bomo predstavili, smo v okviru projekta OPENN oblikovali na osnovi preučitve slovenske in norveške zakonodaje. Na predstavitvi bodo temo in možne spremembe s strokovnega in političnega vidika predstavile:
– dr. Milica Antić Gaber, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani,
– Metka Roksandić, Ženski lobi Slovenije,
– in Jasmina Vidmar, Skupnost občin Slovenije.
Pogovor bo vodila dr. Vlasta Jalušič iz Mirovnega inštituta, k razpravi pa bodo vabljeni tudi nekateri drugi strokovnjaki in strokovnjakinje.

Zakonodaja je eden učinkovitejših mehanizmov, ki omogoča enakopravno zastopanost žensk pri političnem odločanju. Izkušnje so pokazale, da so načelno strinjanje o enakosti spolov in verbalne podpore sicer pomembni a ne zadostni ukrepi za doseganje večje zastopanosti žensk v politiki. V okviru projekta OPENN smo preučili obstoječo zakonodajo na področju političnega predstavništva in enakih možnosti v Sloveniji (zakoni o volitvah, o političnih strankah, o enakih možnostih žensk in moških ipd.) in sicer skozi perspektivo enakih možnosti kandidatov obeh spolov, da so izvoljeni na lokalnih volitvah. Preučili smo tudi zakonodajo in dobre prakse na Norveškem, izvedli primerjalno analizo kandidiranja in volilnih izidov žensk na lokalnih volitvah ter na podlagi vseh podatkov pripravili nekaj predlogov sprememb slovenske zakonodaje.

Za več informacij se lahko obrnete na vodjo projekta Vlasto Jalušič na 01 234 77 20.
***
Projekt OPENN izvajajo Mirovni inštitut, Filozofska fakulteta UL, Ženski lobi Slovenije, Skupnost občin Slovenije, Metina lista in Norveško združenje za lokalno in regionalno samoupravo, financirata pa ga:

financerji_logo_openn1