Povprašujemo po storitvah žrtev trgovine z ljudmi?

Posvet15. oktober 2014, 11:00 | City Hotel Ljubljana

Trgovina z ljudmi pomeni grobo kršitev človekovih pravic in je hudo kaznivo dejanje. Vzroki za razmah trgovine z ljudmi so ekonomska globalizacija, zaostrovanje razlik med bogatimi in revnimi, slabe gospodarske razmere, naraščanje brezposelnosti, diskriminacija, ranljivost najšibkejših slojev, razlike med spoloma in nasilje nad ženskami, spopadi, razmah kriminalitete in korupcije itd. Predpogoj trgovine z ljudmi pa je povpraševanje po storitvah in blagu, ki ga zagotavljajo žrtve trgovine z ljudmi.

Medresorska delovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi pripravlja posvet o možnih ukrepih za zmanjševanje povpraševanja po storitvah žrtev trgovine z ljudmi. Zmanjšanje povpraševanja po tovrstnih storitvah zadeva različne akterje od delodajalcev in gospodarskih družb do uporabnikov storitev v spolni industriji ter raznih agencij, prevoznikov in delavcev v turistični dejavnosti pa do potrošnikov izdelkov, ki jih uporabljamo vsak dan in so rezultat prisilnega dela ali dela otrok.

Na posvetu bodo sodelovali:

  • mag. Sandi Čurin, nacionalni koordinator za boj prot trgovini z ljudmi, Ministrstvo za notranje zadeve
  • doc. dr. Danijela Frangež, Fakulteta za varnostne vede
  • doc. dr. Mojca Pajnik, Fakulteta za družbene vede in Mirovni inštitut
  • Goran Lukič, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
  • Rene Suša, Humanitas, društvo za človekove pravice in človeku prijazne dejavnosti in Zadruga Buna

Na posvetu bo čas namenjen tudi razpravi, zato vabljeni k udeležbi.

Posvet je organiziran ob 18. oktobru, evropskem dnevu boja proti trgovini z ljudmi, ki ga v Sloveniji obeležujemo že osmo leto zapored. Več informacij: