Seminar za politično teorijo: Immanuel Kant – Kritika razsodne moči

Seminar29. junij 2016, 20:00 | Knjižnica MI, Ljubljana

V sredo, 29. junija 2016, ob 20. uri, nadaljujemo z branjem Kantovega klasičnega dela Kritika razsodne moči (Kritik der Urteilskraft*), ki poteka v okviru Seminarja za politično teorijo v knjižnici Mirovnega inštituta na Metelkovi 6 (zvonec: knjižnica MI).

Tokrat bomo obravnavali Kantovo konceptualizacijo genija. V tem kontekstu bomo predelali paragrafe §46 do §50. Tako kot vedno, je zaželeno, da navedena paragrafa pred srečanjem tudi preberete.
Facebook stran: www.facebook.com/seminarzapoliticnoteorijo

*Prevod dela z naslovom Kritika razsodne moči je izšel pri založbi ZRC SAZU.
http://fi2.zrc-sazu.si/sl/publikacije/kritika-razsodne-moci#v