Seminar za politično teorijo

Več informacij na Facebook strani: https://www.facebook.com/seminarzapoliticnoteorijo/

Seminar za politično teorijo je nova študijska dejavnost Mirovnega inštituta. Namenjen je vsem, ki jih skrbi stanje na področju misli o politiki: v seminarju gre za premišljevanje in razumevanje temeljnih konceptov in problemov politike ter avtorjev, ki so pogosto prezrti ali narobe razumljeni. Glavna dejavnost je bralni seminar ter spremljajoča javna predavanja in razprave.

Vodja projekta: Goran Vranešević
Sodelavci na projektu: Ana Jovanović, Mirt Komel in Vlasta JalušičFinancerji:

Open Society Foundations