Simpozij ‘Migranti in trg dela v EU’

1. junij 2010, 10:00 | Center Evropa, Ljubljana ob 10h

Mirovni inštitut ob zaključku mednarodnega raziskovalnega projekta PRIMTS (Perspektive za integracijo migrantov iz »tretjih držav« in njihov položaj na trgu dela: k politikam in delovanju) vabi na simpozij Migranti in trg dela v EU, ki bo v torek, 1. junija ob 10. uri v Centru Evropa na Dalmatinovi 4 v Ljubljani.

Deregulacija, privatizacija trga dela in naraščajoča fleksibilizacija delovne sile, ki postajajo imperativ za povečevanje ekonomske učinkovitosti in globalne kompetitivnosti nacionalnih ekonomij, še posebej negativno zaznamujejo življenja migrantov in migrantk. Rezultati Primts projekta potrjujejo, da migranti k rasti evropske ekonomije in k zapolnjevanju vrzeli zaradi staranja prebivalstva prispevajo s tem, da zapolnjujejo delovna mesta, ki so neprivlačna za »domače« delavce. Največ povpraševanja po delu migrantov je v sektorjih, ki že tradicionalno veljajo za bolj prekarne ekonomije s slabšimi pogoji dela in ki jih v veliki meri omogočajo ravno migranti: gradbeništvo, proizvodnja, skrbstveni sektor, sezonska dela in druga nekvalificirana, predvsem fizična dela. Izkušnje migrantk in migrantov kažejo na neučinkovitost migracijskih in integracijskih politik, za katere se zdi, da neenakosti in izključevanja ne razrešujejo, kar na deklarativni ravni sporočajo, pač pa jih vzdržujejo in  reproducirajo. Na simpoziju bomo govorili o delu migrantov v EU in v Sloveniji, aktualnih migracijskih in integracijskih politikah, praksah samoorganizacije in možnostih za sindikalno organiziranje migrantov.

Program, 10.00–12.00

doc. dr. Mojca Pajnik, Mirovni inštitut in Fakulteta za družbene vede
Migrantsko delo: primerjalne perspektive iz EU

dr. Veronika Bajt, mag. Sanja Herič, Mirovni inštitut
Ujeti v kategoriji »državljani tretjih držav«: izkušnje na trgu dela v Sloveniji

doc. dr. Karmen Medica, Znanstveno raziskovalno središče Koper, Fakulteta za humanistične študije, Koper
Kontroverznosti sodobnih integracijskih politik

Goran Lukič, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
Nevidne vrnitve domov: povratna migracija v času gospodarske krize

Vljudno vabljeni!

Mojca Pajnik, nosilka projekta PRIMTS (http://primts.mirovni-institut.si)
Kontakt: mojca.pajnik@mirovni-institut.si

Vabilo