PRIMTS – Perspektive za integracijo migrantov iz »tretjih držav« in njihovi položaji na trgu dela: k politikam in delovanju

Mnogi migranti iz t. i. »tretjih držav« so rekrutirani na trge dela v Evropski uniji za nekvalificirano delo. K rasti evropske ekonomije prispevajo s tem, da zapolnjujejo delovna mesta, ki so neprivlačna za »domače« delavce. Migranti se odzivajo na potrebe po določenih delovnih mestih, kjer so mnogi izpostavljeni zlorabam, kršitvam delovne zakonodaje ali izkoriščanju na neformalnem trgu dela. Veljavne integracijske politike opredeljujejo integracijo kot dvosmerni proces, ki naj bi izenačil pravice migrantov z državljani EU. Vendar pa politike pogosto ostajajo zgolj na deskriptivni ravni in so brez ustreznih mehanizmov, ki bi dejansko omogočili in pospešili integracijo.
PRIMTS projekt se odziva na te izzive z obravnavo prekarnih položajev »državljanov tretjih držav« na trgu dela in jih analizira s perspektive integracijskih mehanizmov z namenom prispevati k dolgoročnemu izboljšanju položaja »državljanov tretjih držav«, zlasti delavcev in delavk v nižje plačanih sektorjih. Poleg tega je cilj projekta izoblikovanje predlogov za primerljive fleksibilne integracijske politike na ravni EU, prilagojene potrebam migrantov, ki se soočajo z devalvacijo znanja in kompetenc in stiskami na trgu dela. Osrednja predpostavka je, da se morajo integracijske politike v večji meri posvečati specifičnemu položaju oseb, ki jih zadevajo.
Analiza zajema šest držav članic EU: Ciper, Finsko, Italijo, Madžarsko, Nemčijo in Slovenijo.

Vodji projekta: Vlasta Jalušić in Mojca Pajnik
Sodelavci na projektu: Sanja Herič, Jasminka Dedić, Neža Kogovšek Šalamon, Veronika Bajt in Jasna BabićRezultati

Mojca Pajnik, Veronika Bajt, Sanja Herič:
Mapping and evaluating migration and integration policies, The case of Slovenia (Summary)

Mojca Pajnik, Veronika Bajt, Sanja Herič:
Mapping and evaluating migration and integration policies : The case of Slovenia : working paper No. 2, report 2009

Financerji:

Evropska komisija Evropski sklad za vključevanje državljanov tretjih držav Generalni direktorat za pravosodje, svobodo in varnost