Skrbna podjetja – Delodajalci kot akterji družbenih sprememb

Posvet16. junij 2021, 09:30 | Zoom

Namen posveta je odpreti javno razpravo s podjetji ter spodbuditi izmenjavo znanj in izkušenj delodajalcev o dobrih praksah usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih.

Naslovili bomo potrebe zaposlenih s skrbstvenimi odgovornostmi ter možnosti, kako jih podjetja in organizacije lahko pri tem podprejo. Predstavnice in predstavniki podjetij Donar.d.o.o., Mikro+Polo d.o.o., Saubermacher-Komunala Murska Sobota d.o.o. in Policije bodo predstavili dobre prakse usklajevanja, razpravljali bomo o viziji za prihodnje na področju usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zlasti v luči sprememb staranja prebivalstva, sprememb na trgu dela ter spodbujanja moških za večje vključevanje v skrbstvene obveznosti v zasebnem življenju.

Več informacij o posvetu in program | Prijava na posvet